Talous

Yhdessä matkalla kohti parempaa

Rizvan Samaletdi
Rizvan Samaletdin, Nordea Private Banking Suomen johtaja. Kuva: Jussi Ratilainen

Aina välillä törmään kysymykseen, mitä pankki voi tehdä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi? Vastaukseni on, että paljonkin.

Yksinomaan euroalueella pankkien myöntämien lainojen määrä on noin 13 biljoonaa euroa. Koko Euroopassa pankit hallinnoivat asiakkaiden varallisuutta noin 21 biljoonan euron edestä. Kun kyseessä ovat valtavat pääomavirrat, on selvää, että finanssialan vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen ja siihen liittyvien uusien liiketoimintojen edistämiseksi ovat merkittäviä.

Me Nordeassa haluamme vaikuttaa aktiivisesti, niin omilla teoillamme kuin asiakkaidemme tekemien valintojen ja sijoitusten kautta. Tätä työtä olemme tehneet jo pitkään. Esimerkiksi Nordea Varallisuudenhoito on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä huomioinut yritysvastuuasiat salkunhoitoprosesseissaan jo lähes 15 vuoden ajan, ja työstään useaan otteeseen palkittukin.

Vastuullisuus kiinnostaa myös lainsäätäjiä, ja teemme työtä heidän kanssaan yhteisten toimintasääntöjen luomiseksi. Maaliskuussa tuli voimaan uusi EU-asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla. Sen myötä asiakkaat saavat yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten vastuullisuusnäkökohdat otetaan huomioon sijoitustuotteissa ja -neuvonnassa ja minkälaisia kestävyysriskejä niihin liittyy.

Sitä mukaa kuin yleinen keskustelu ja tietämys vastuullisuudesta ovat lisääntyneet, myös asiakkaiden kiinnostus vastuullisuutta kohtaan pankkiasioinnissa on kasvanut. Kun vuonna 2019 aloimme kysyä teiltä sijoitustapaamisten yhteydessä, haluatteko meidän ottavan vastuullisuuden huomioon suosituksissamme, yli puolet teistä vastasi myönteisesti. Nyt seitsemän kymmenestä vastaa kyllä. Tarpeisiin pitää myös olla hyviä ratkaisuja, ja siksi olemme kehittäneet vastuullisuutta painottavien tuotteittemme valikoimaa jatkuvasti. Viimeisimpinä tässä joukossa ovat täyden valtakirjan sijoitussalkut, joiden sijoituspolitiikassa painottuu vastuullisuus, sekä uusi metsärahasto.

Nordea on monella liiketoiminta-alueella ollut vastuullisuusasioissa edelläkävijä. Silti haluamme ottaa vielä suurempia askeleita eteenpäin. Tammikuussa pankki julkisti uudet kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Tavoitteenamme on muun muassa olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Pyrimme myös vähentämään luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Työtä riittää yhä vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Nyt olemme kesän kynnyksellä, maljat vapulle juuri nostaneina. Tapaamisemme kanssanne ovat edelleen olleet pitkälti digitaalisten yhteyksien varassa. Teiltä saamamme palautteen mukaan ne ovat sujuneet pääsääntöisesti hyvin. Olen syvästi kiitollinen, että olette jaksaneet kanssamme tänä hankalana aikana. Kaipuu kohtaamisiin lähietäisyydeltä on suuri, niin teillä kuin meilläkin. Kevään mittaan koronatoimia seuratessa toivo jälleennäkemisestä on yhä kasvanut, ja toivottavasti niin tapahtuukin pian. Siihen asti nautitaan pian puhkeavasta vihreydestä, valosta ja kesän hetkistä.

Lämpimin terveisin

Rizvan Samaletdin 

johtaja, Nordea Private Banking Suomi

Julkaistu 01.05.2021