Talous

Vihreä siirtymä vaatii isoja investointeja

Ilmaston lämpeneminen on riski ympäristölle ja ihmisille. Yhä useammat maat ovat sitoutuneet toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hillitä. Tavoitteena on hiilineutraali maailma vuonna 2050. Vihreä siirtymä eli siirtymä pois fossiilisista energialähteistä avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin sijoittajille.

Hertta Alava
Vihreä siirtymä vaatii vuosittain miljardiluokan investointeja. Alalla toimivilla yrityksillä on valtava kasvupotentiaali, Nordean varallisuudenhoidon sijoitusstrategi Hertta Alava sanoo. Kuva: Sakari Röyskö

Maapallon lämpötila on noussut suhteessa esiteolliseen aikaan jo 1,2 celsiusastetta. Lämpeneminen on seurausta hiilidioksidin määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Hiilidioksidin määrää ovat kasvattaneet etupäässä fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsäpinta-alan väheneminen.

Ellei muutosta yritetä hillitä, maapallo kuumenee edelleen. Ennusteiden mukaan yli 4 asteen lämmönnousu olisi mahdollista vuoteen 2100 mennessä.

Seuraukset olisivat vakavia. Ilmaston lämpeneminen voisi johtaa muun muassa jäätiköiden sulamiseen, sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ruoan tuotannon ongelmiin, vesipulaan ja monenlaisiin terveysongelmiin.

Ilmastotavoitteita kiristetään

Jo vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa päätettiin, että ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 celsiusasteeseen. Viime vuonna julkaistussa YK:n ilmastoraportissa kuitenkin todettiin, että sovitut toimet eivät ole riittäviä, vaan niitä pitää kiihdyttää. Hieman myöhemmin Glasgow’n ilmastokokouksessa julkistettiinkin uusia sitoumuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Esimerkiksi EU-maat aikovat vähentää päästöjä vuoden 1990 tasoon nähden 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliksi ne suunnittelevat pääsevänsä vuoteen 2050 mennessä. Kiina, joka on suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja, puolestaan lupasi päästöjen kääntyvän laskuun vuoden 2030 jälkeen ja tähtäävänsä hiilineutraalisuuteen vuonna 2060. Jatkossa YK:n jäsenmaat tarkastelevat tavoitteiden etenemistä vuosittain. Aiemmin tarkastelu on tehty viiden vuoden välein.

Tänä vuonna on käynyt selväksi, että vihreällä siirtymällä on myös turvallisuuspoliittinen puoli. Ukrainan sodan myötä Euroopan riippuvuus venäläisestä öljystä ja maakaasusta on muodostunut ongelmaksi, josta eroon pääsemiseksi EU:n komissio pyrkiikin nyt nopeuttamaan vihreää siirtymää.

tuulimylly, aurinkopaneeli ja auringonkukka
Aurinko- ja tuulivoimalle ja mahdollisesti myös ydinvoimalle ennustetaan suurta kasvua, kun maailma siirtyy päästöttömään energiaan. Kuva: Shutterstock.

Vihreää siirtymää tukevien investointien pitää vauhdittua

Investoinnit vihreään teknologiaan ovat kasvaneet nopeasti 2000-luvulla. Työsarkaa on vielä roimasti, sillä noin 80 prosenttia maailman energian tarpeesta tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Vihreää siirtymää edistävien investointien tulisikin moninkertaistua nykytasosta, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen.

Uusiutuvan energian käyttöä edistävä International Renewable Energy Agency (IRENA) arvioi viime vuonna julkaisemassaan World Energy Transitions Outlook -raportissa, että vihreään siirtymään tarvitaan maailmanlaajuisesti yhteen laskien noin 130 biljoonan dollarin verran investointeja vuoteen 2050 mennessä.

Investointien tulisi olla etupainotteisia siten, että vuosittainen investointitahti olisi 5,8 biljoonaa dollaria 2030 asti, ja sen jälkeen 3,7 biljoonaa dollaria vuoteen 2050 asti.

Viime vuosina investointitaso on ollut vain murto-osan edellä mainituista, noin 800 miljardia dollaria vuodessa. Keskimäärin noin viidennes globaalista investointibudjetista pitäisi vuosittain allokoida vihreää siirtymää tukeviin investointeihin.

Hertta Alava
Globaalin vihreän siirtymän odotetaan avaavan mahdollisuuksia niin yrittäjille kuin sijoittajillekin, Nordean Hertta Alava kertoo.

Vihreä siirtymä tulee näkymään monilla osa-alueilla

Energiantuotannossa aurinko- ja tuulivoiman sekä mahdollisesti ydinvoiman osuus tulee kasvamaan merkittävästi. Sähköautojen osuus uusista autoista kasvaa, ja rinnalle odotetaan ennen pitkää myös vihreää vetyä hyödyntäviä kulkuneuvoja. Rakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan muun muassa lämpöpumppujen ja rakenneratkaisujen avulla.

Yhteiskunnan sähköistymisen seurauksena sähköverkkojen jakelukapasiteettia joudutaan kasvattamaan tuntuvasti. Jotta tuuli- ja aurinkoenergialla tuotettua sähköä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten, tarvitaan mittavia investointeja myös akkuteknologian kehittämiseen. Kehitteillä on myös aivan uusia teknologioita, kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS).

Monet uudet teknologiat ovat vielä kalliita, mutta niiden tuotantokustannukset laskevat huomattavasti skaalaetujen myötä. Tämä on jo nähty esimerkkien tuuli- ja aurinkovoimaloiden kohdalla.

Siirtymässä on haasteita

Vihreä siirtymä ei ole ongelmaton. Sen seurauksena monien metallien, kuten kuparin, kysyntä kasvaa tuntuvasti. Sen vuoksi pitää perustaa uusia kaivoksia, joilla puolestaan on omat ympäristövaikutuksensa.

Siirtymävaiheessa myös energian hinta todennäköisesti nousee, kun energiayhtiöt joutuvat investoimaan uusiin tuotannon lähteisiin ja sulkemaan vanhaa tuotantoa.

Vihreän siirtymän odotetaankin nostavan keskimääräistä inflaatiota vähintään prosenttiyksikön verran.

offshore-tuulipuisto Itämerellä
Tuuli- ja aurinkovoiman uskotaan kasvavan suuresti, kun yhä useammat muokkaavat elämäntapaansa vastuullisempaan suuntaan. Ennusteiden mukaan myös sähköautot yleistyvät, akkutekniikka kehittyy yhä kestävämmäksi ja rakennusten energiatehokkuus paranee. Kuva: Shutterstock.

Vaihtoehtoinen energia on kiinnostava teema sijoittajalle

Vihreää siirtymää tukevien yritysten kasvunäkymät ovat suotuisat, ja toimiala on erittäin kiinnostava myös osakesijoittajan näkökulmasta.

Kaikki alan yritykset eivät kuitenkaan tule olemaan voittajia – uusista teknologioista ei välttämättä tule koskaan kilpailukykyisiä, ja kiinalaiset valmistajat voivat olla ennen pitkää uhka monelle länsimaiselle toimijalle. Sen vuoksi hajautus useaan sijoituskohteeseen, esimerkiksi laajasti hajauttavan rahaston kautta, on erittäin tärkeää ja suositeltavaa.

Vaihtoehtoista energiasektoria kuvaava MSCI Global Alternative Energy -indeksi ei korreloi öljyn hinnan, korkojen tai maailman osakeindeksin kanssa, vaan kulkee jossain määrin omia latujaan. Siten toimialan kurssikehitys voi poiketa selvästi osakemarkkinoiden keskimääräisestä kehityksestä. Uskomme, että pidemmällä aikavälillä vihreää siirtymää tukevat yhtiöt tuottavat keskivertoa paremmin vahvojen kasvunäkymien ansiosta.

Vaihtoehtoisen energiasektorin yritykset ovat P/E-kertoimella mitattuna selvästi kalliimpia kuin maailmanindeksin yhtiöt, mutta hinnoittelu ei vaikuta liian korkealta kasvuodotuksiin nähden. Vuosina 2012–2013 yhtiöiden arvostus oli kuplatasolla, minkä jälkeen sektorin arvo puoliintui. Viime vuosina sektorin kurssikehitys on ollut enimmäkseen suotuisaa, kun uudet ilmastotavoitteet ovat nostaneet sektorin parrasvaloihin ja temaattisen sijoittamisen suosio on kasvanut.

Kirjoittaja: Hertta Alava, Nordea Varallisuudenhoito

Julkaistu 05.09.2022