Henkilökuvia

Vastuullinen johtaja
tuntee arvonsa

Ovatko yrityksen arvot vain listaus kotisivun koristeena – vai mietitty kokonaisuus, jonka pohjalta yritystä johdetaan ja viedään eteenpäin? Johtajuuden kehittämisen ja yrityksen muutosprosessien asiantuntija Raija Kemiläinen haastateltavana.

Raija Kemiläinen

Kuinka yrityksen arvoista voi luoda aitoja, arjessa näkyviä ja toiminnalle suuntaa antavia, joihin työntekijätkin haluavat sitoutua?

– Yrityksen arvot eivät voi olla vain kirjattuja sanoja, vaan niiden pitää näkyä yrityksen ratkaisuissa ja toimintatavoissa. Organisaatio ei muutu toivotun laiseksi käskyllä, vaan tavoitteiden yhdessä pohtimisella. Johdon vahva sitoutuminen ja oma esimerkki ovat tärkeitä. Arvojen pitää näkyä myös rekrytoinneissa. Kun haetaan uusia ihmisiä taloon, osaamisen lisäksi jaettu arvomaailma on tärkeää. 

Työn sisältö ja sen merkityksellisyys on tärkeää meille kaikille, mutta erityisesti nuoret työntekijät vaativat yrityksen toiminnalta vastuullisuutta. Onko näin?

– Nuoret ovat äärimmäisen valistuneita yritysvastuukysymyksissä. Olen tehnyt paljon töitä nuorten kanssa perustamassani Suomen Mentorit -yhdistyksessä. Hyvällä arvopohjalla voi sekä houkutella että sitouttaa nuoria työntekijöitä. Jos nuoret kokevat yrityksen toiminnan merkitykselliseksi ja vastuulliseksi, he haluavat olla mukana ja sitoutua. Mutta korostan aina, että tavoitteena pitää olla terve yritystoiminta, ei vain halu pelastaa maailma. Tervettä yritystoimintaa tehdään terveellä arvopohjalla, nämä kaksi asiaa tukevat toisiaan.

Raija Kemiläinen

Miten johtaminen on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana?

– Johtaminen on muuttunut ja muuttuu yhä. Uskon, että yksi tulevaisuuden olennaisimmista työelämätaidoista on kyky empatiaan, ja tämä liittyy oleellisesti johtamiseen. Johtajan pitää saada muut seuraamaan itseään ja toimimaan yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. Hän näyttää selkeän suunnan ja ohjaa, kuuntelee, kannustaa ja sparraa.

Organisaatiot ovat jatkuvassa muutostilassa. Työn sisällöt muuttuvat ja organisaatioiden uudistumisvauhti kiihtyy. Miten tämä näkyy johtamisessa? 

Raija Kemiläinen

Raija Kemiläinen

Johtajuuden kehittäjä ja johdon konsultti.

Ura: Perusti oman Leader Point yrityksen vuonna 2008. Aiemmin johdon konsultti Mercuri Urvalissa, Vihreän Langan toimitusjohtaja, kustantaja Säästöpankkiryhmässä ja WSOY:ssä.

Koulutus: Consulting and Coaching for Change -Diploma/Insead, Ranska, MBA/Hanken, Opettaja/Helsingin Yliopisto.

Tunnetaan: Naisten Pankin ja Suomen Mentorit ry:n perustajajäsenenä.

Harrastukset: Liikunta, lukeminen ja ranskan kieli

Perhe: Aviomies Matti ja poika Tuomas, joka on Leader Point Oy:ssä partnerina.

– Se on iso haaste. Hyvä johtaja osaa kuvata yhteisen tavoitetilan selkeästi ja saa ihmiset sitoutumaan ja motivoitumaan antamalla ihmisille muutosprosessissa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tämä ei tarkoita sitä, että avataan toiveiden tynnyri ja luvataan, että kaikki toiveet toteutetaan. Reiluun prosessiin kuuluu, että henkilöstöä kuullaan ja sen jälkeen ilmoitetaan selvästi, mitkä toiveista toteutetaan nyt, mitkä myöhemmin ja mitä ei toteuteta. On tutkittu, että vaikka lopputulos olisi henkilön kannalta ikäväkin, hän etsii syitä hyväksyä sen, jos kokee prosessin reiluksi. 

Mikä sinusta on suurin epäkohta, kun julkisuudessa puhutaan johtamisesta?

– Kun puhutaan ongelmista työyhteisöissä, puheessa korostuvat liikaa johtajat. Mielestäni pitäisi puhua enemmän työtoverivastuusta. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa siitä, minkälaista ilmapiiriä itse tuo työpaikalle. Oikotietä hyvään työilmapiiriin ei ole, vaan se syntyy avoimesti yhdessä keskustelemalla. Myös palautteen antamista ja vastaanottamista voi treenata. Suora puhe on hyvä ja tärkeä asia, mutta vain jos se tapahtuu rakentavasti.

Sanot, että jokainen voi tehdä vastuullisia tekoja ja haastat meitä pohtimaan omaa toimintaamme vastuullisuuden kannalta. Mitkä ovat sinun tekojasi?

– Työssäni puhun voimakkaasti jokaisen ’omavastuuosuudesta’ työpaikan ilmapiiriin ja yrityksen kehittämiseen. Vapaa-ajalla olen ollut perustamassa Naisten Pankkia ja Suomen Mentoreita. Olen hiljattain koonnut vaikuttajia yhteiskunnan eri tahoilta pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja luottamuksen, totuuden ja yhteisen ymmärryksen vahvistamiseen. Olemalla hiljaa annamme hyväksynnän negatiivisille toimintatavoille. Juuri nyt Suomi tarvitsee päättäjien vahvaa arvojohtajuutta. Ja kykyä kuunnella.

Teksti: Anna Gustafsson Kuvat: Jussi Ratilainen

Julkaistu 04.11.2019