Talous

Vaihto­ehtoisilla sijoi­tuksilla vauh­tia salkkuun

Perinteisesti korkoihin ja osakkeisiin sijoittava joutuu miettimään, mistä muualta voi etsiä lisää tuottoa. Olisiko vaihtoehtoisista sijoituksista koostetusta sijoituskorista apua?

Petra Särkkä
Sijoitusjohtaja Petra Särkkä, Nordea Henkivakuutus

Sijoittajat ovat viime vuosina saaneet pääsääntöisesti nauttia hyvistä tuotoista niin osake- kuin korkomarkkinoiltakin. Pelkästään perinteiseen tapaan korko- ja osakemarkkinoille hajautetulla sijoitussalkulla voi kuitenkin jatkossa olla vaikeaa yltää sellaiseen tuottoon, johon sijoittajat on aiemmin tottuneet.

Sijoitusjohtaja Petra Särkkä Nordea Henkivakuutuksesta kertoo, että salkun tuottopotentiaalia on mahdollista parantaa niin kutsutuilla vaihtoehtoisilla sijoituksilla.

– Laajemman tuottopohjan lisäksi ammattimaiset sijoittajat hakevat vaihtoehtoisista sijoituksista riskinhajautusta. Myös inflaatiosuoja ja vakaa kassavirta ovat tärkeitä perusteita, Särkkä luettelee.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat laaja-alainen omaisuusluokka. Niihin voidaan laskea melkeinpä kaikki sijoitukset, jotka eivät ole suoraan sidoksissa osake- tai korkomarkkinoiden kehitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi pääomasijoitukset, kiinteistö- ja metsäsijoitukset sekä hedge-sijoitukset.

Vaihtoehtoisiin sijoituksiin sisältyy riskinsä, joten myös niiden hajauttaminen on suositeltavaa. Se voi kuitenkin olla yksityissijoittajalle hankalaa korko- ja osakesijoituksia korkeampien minimisijoitusvaatimusten vuoksi. Vaatii myös taitoa löytää kulloinkin oikeat vaihtoehtoiset sijoituskohteet, joilla on positiivinen vaikutus salkkuun.

– Vaihtoehtoisten sijoitusten hoito ja seuraaminen kysyy sijoittajalta viitseliäisyyttä ja aikaa. Siksi olemme kehittäneet sijoituskokonaisuuden, Alternatiivikorin, joka yhdistää laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia. Se pyrkii tarjoamaan lisähajautusta ja edistämään asiakkaan sijoitussalkun riski–tuotto-suhdetta.

Alternatiivikori tavoittelee pitkän aikavälin tuottoa maltillisella riskillä. Tavoitteeseen Petra Särkkä tiimeineen pyrkii sijoituskohteiden tarkalla valinnalla, sijoitusten jatkuvalla seuraamisella sekä riskienhallinnalla.

– Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat olleet olennainen osa sijoitustoimintojamme Nordea Henkivakuutuksessa jo kauan. Esimerkiksi pääomasijoituksia ja kiinteistösijoituksia olemme tehneet jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Meille on kertynyt mittava kokemus näistä sijoituksista.

Minkälaisia sijoituksia Alternatiivikorissa on?

– Tällä hetkellä meillä on kiinteistöjä, hedge-rahastosijoituksia ja pääomasijoituksia. Kiinteistösijoituksia on eniten, noin 40 prosenttia. Hedge-rahastosijoituksia on hieman yli kolmannes, ja pääomasijoitusten osuus on reilu 10 prosenttia. Lisäksi meillä on infrastruktuurisijoituksia noin viiden prosentin verran. Tulevaisuudessa voimme hankkia vaikkapa metsäsijoituksia.

Mitä kiinteistösijoituksia Alternatiivikorissa on?

– Alternatiivikorin kaikki kiinteistösijoitukset ovat tällä hetkellä Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä, hajautettuna useisiin kiinteistöihin ja erilaisiin kiinteistötyyppeihin. Pääosa kiinteistöistä on pääkaupunkiseudulla ja muilla isommilla paikkakunnilla sekä kasvukeskuksissa. Suurin osa omistuksista on asuinkiinteistöjä, ja lisäksi meillä on toimisto-, liiketila, hoiva- ja varasto- eli logistiikkakiinteistöjä.

Mitä voit kertoa hedge-sijoituksista?

– Hedge-sijoituksilla tavoittelemme positiivista tuottoa eri markkinaolosuhteissa ja lisäämme hajautusta. Hedge-rahastoja on olemassa varsin monenlaisia, ja ne hyödyntävät lukuisia erilaisia strategioita saavuttaakseen tavoitteitaan. Alternatiivikoriin olemme valinneet hedge-rahastoja, joiden sijoituspainotukset täydentävät mielestämme hyvin toisiaan.

Entä miten kuvailisit Alternatiivikorin pääomasijoituksia?

– Pääomasijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia pörssilistaamattomiin yhtiöihin. Usein puhutaan myös private equity -sijoituksista. Esimerkkinä listaamattomasta yhtiöstä voisi mainita suomalaisen terveyspalveluiden tuottaja Mehiläisen. Alternatiivikoriin olemme valinneet pääomasijoituksiin keskittyviä kansainvälisiä ja suomalaisia pääomarahastoja.

Miksi minun kannattaa harkita Alternatiivikorin lisäämistä sijoitussalkkuuni?

– Olemme rakentaneet Alternatiivikorin siten, että se olisi mahdollisimman vaivaton ja monipuolinen vaihtoehtoisten sijoitusten ratkaisu. Asiakas saa yhdellä sijoituksella laajasti hajautetun vaihtoehtoisten sijoitusten kokonaisuuden, eikä hänen tarvitse itse sijoittaa useisiin yksittäisiin kohteisiin. Alternatiivikori on saatavilla Nordea Henkivakuutuksen vakuutusratkaisuihin, joten asiakas pääsee samalla hyötymään vakuutussäästämisen tarjoamista eduista. Etuja ovat muun muassa sijoituskohteiden vaihto ja painotuksen muuttaminen kuluitta ja verotehokkaasti. Säästöt ovat nostettavissa milloin vain joko kokonaan tai osittain. Nostettaessa säästöjä maksetaan tuotosta pääomatulovero.

Alternatiivikorin tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Alternatiivikoriin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.

Kirjoittaja: Mari Yli-Sirniö

Julkaistu 05.06.2021