Talous

Vaihto­ehtoisia sijoituksia yhdellä rahasto­sijoituksella

Yhä useampi suomalainen etsii rahoilleen tuottavia kohteita perinteisten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelta. Uuden Vaihtoehtoiset Sijoitukset -rahaston avulla sijoittaja voi täydentää salkkuaan vaihtoehtoisilla sijoituksilla kertaheitolla.

Perinteiset korkosijoitukset ovat tuottaneet heikosti jo pitkään, ja osakemarkkinoilla heilahtelut ovat viime kuukausina kasvaneet. Niinpä sijoittajat ovat suunnanneet katseet uusiin sijoitusmuotoihin: listaamattomiin osakkeisiin ja yrityslainoihin, kiinteistöihin, luonnonvaroihin kuten metsään, sekä infrastruktuurihankkeisiin. Näitä pörssilistaamattomia sijoituskohteita kutsutaan myös vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi.

Listaamattomat korko- ja osakesijoitukset ovat kiinnostavia, koska niiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on korkeampi kuin perinteisten korko- ja osakesijoitusten. Lisäksi niiden arvon kehitystä ohjaavat osin eri tekijät, ja siten ne tuovat lisähajautusta sijoitussalkkuun.

Listaamattomilla sijoituksilla on toki kääntöpuolensa, kuten kaikilla sijoitusmuodoilla. Sijoittamiseen vaadittavat summat ovat suuria, ja sijoituksen muuttaminen rahaksi lyhyessä ajassa voi olla vaikeaa. Listaamattomista sijoituksista voi myös olla haastavaa saada tietoa, ja usein sijoituksen aktiivinen hallinnointi vaatii aikaa, ammattitaitoa ja resursseja. Perinteisesti nämä vaihtoehtoiset sijoitukset ovatkin olleet lähinnä isojen institutionaalisten sijoittajien, kuten eläkesäätiöiden ja rahastojen, saatavilla.

Uuden Nordea Vaihtoehtoiset Sijoitukset -rahaston kautta yksityissijoittaja voi nyt sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin helposti, hajautetusti ja aiempaa likvidimmällä tavalla.

Lea Vaisalo
Lea Vaisalo

Rahaston salkunhoidosta vastaa Nordea Asset Managementissa vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut tiimi, ja rahaston vastuullisena salkunhoitajana on Lea Vaisalo.

Kysyimme Lealta uudesta rahastosta ja sen kohdemarkkinoista.

Mitkä ovat rahaston keskeiset sijoituskohteet?

– Alkuvaiheessa kohdistamme sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin ja yrityslainoihin. Yhdessä ne muodostavat valtaosan listaamattomien yhtiöiden markkinoista, ja niiden pitkän aikavälin tuotto-odotus on parempi kuin listattujen osakkeiden ja korkosijoitusten. Alkuvaiheen jälkeen hajautamme sijoituksia myös muihin vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin, kuten metsään, niin kutsuttuihin vaikuttavuusrahastoihin ja mahdollisesti myös kiinteistöihin ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan sijoittajalle houkuttelevaa riskikorjattua tuottoa ja hajautusmahdollisuuksia muihin omaisuuslajeihin nähden.

metsä

Sijoitetaanko kohteisiin suoraan vai rahastojen kautta?

– Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti muiden rahastojen kautta. Siten voimme paremmin varmistaa laajan hajautuksen jo heti alkumetreiltä. Sijoittajan varat on myös sijoitettu heti, ilman pääomarahastoille tyypillistä, usean vuoden mittaista rakennusvaihetta.

– Rahaston aloitusvaiheessa käytämme kahta Nordean erikoissijoitusrahastoa, listaamattomiin osakkeisiin sijoittavaa Nordea Global Private Equitya ja yrityslainoihin sijoittavaa Nordea Global Private Credit -rahastoa. Molemmat rahastot ovat tehokkaita ja laajasti hajautettuja ja niillä on vakuuttava tuottohistoria. Esimerkiksi Nordea Global Private Equity sijoittaa yli 100 rahastoon, joita hoitaa yli 50 eri salkunhoitajaa. Rahastolla on 11 vuoden tuottohistoria.

Kuinka kauan Nordea on sijoittanut vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin?

– Nordean eri yksiköt ovat käyttäneet vaihtoehtoisia sijoituksia salkunhoidossa useiden vuosien, jopa vuosikymmenten ajan.

– Nordea-rahastojen salkunhoidosta vastaavassa yksikössä sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin aloitettiin vuonna 2007. Johtamassani vaihtoehtoisten sijoitusten tiimissä työskentelee kymmenen henkilöä. Lisäksi tiimimme hyödyntää Vaihtoehtoiset Sijoitukset -rahaston salkunhoidossa myös Nordean ulkopuolisten salkunhoitajien ja heidän sijoitusstrategioittensa analysointiin erikoistuneen tiimin näkemyksiä ja kokemusta.

silta, tie

Miksi sinä sijoittaisit Vaihtoehtoiset sijoitukset -rahastoon?

– Rahasto on mielestäni erinomainen pääsylippu vaihtoehtoisten sijoitusten maailmaan. Suuret institutionaaliset sijoittajat ovat voineet hyödyntää vaihtoehtoisia sijoituksia jo vuosikymmenten ajan, saaden niistä lisätuottoa ja hajautusta. Rahaston kautta vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokka tavallaan demokratisoituu yksityissijoittajienkin ulottuville. Jos vaihtoehtoiset sijoitukset tuntuvat kiinnostavilta, kannattaa keskustella oman sijoitusjohtajan kanssa, miten tämä rahasto sopii sijoitussalkkuun.


Erikoissijoitusrahasto Nordea Vaihtoehtoiset Sijoitukset

• Rahastojen rahasto, joka sijoittaa tehokkaasti hajauttaen listaamattomiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin ja joukkolainoihin, infrastruktuurihankkeisiin ja luonnonvaroihin.

• Minimisijoitus on 10 000 euroa.

• Rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä kerran kuukaudessa. Rahasto-osuuksia myytäessä sijoittaja saa varat saa käyttöönsä kuuden kuukauden kuluttua toimeksiannosta.

• Vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokka on epälikvidi, ja sijoituksen arvonkehitykseen liittyvät vaihtelut voivat olla merkittäviä. Rahasto sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

• Rahaston virallinen nimi on Nordea Global Markets, ja sitä  hallinnoi Nordea Funds Oy.

• Tutustu rahaston avaintietoesitteeseen aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Avaintietoesitteen sekä tietoa rahaston sijoituksista ja kehityksestä saat omalta sijoitusjohtajaltasi.

Teksti: Miia Hukari

Julkaistu 04.04.2022