Kestävä kehitys

Uusi-Seelanti esittelee hyvinvointibudjetin

Jacinda Ardern

Mistä tietää, että valtio on hyvinvoiva? Vastauksena on usein viittaus bruttokansantuotteeseen (BKT). Se on mittari, joka näyttää valtion kaiken taloudellisen toiminnan tietyllä ajanjaksolla.

Asukaskohtaisen BKT:n ja elintason välillä on toki vahva positiivinen korrelaatio, mutta arvostelijoiden mukaan BKT on kovin karkea työkalu sen selvittämiseen, miten kansalaiset todellisuudessa voivat.

Pääministeri Jacinda Ardernin johdolla Uusi-Seelanti on päättänyt ottaa maan hyvinvoinnin arviointiin mukaan uusia arvoja, esimerkiksi tyytyväisyyden elämään, fyysisen terveyden, koulutuksen ja turvallisuuden. Tavoitteena on laatia valtiolle budjetti, joka edistää talouskasvun lisäksi myös kansalaisten hyvinvointia.

Vuonna 2019 Uusi-Seelanti esittelee ensimmäisen kerran niin kutsutun hyvinvointibudjetin, jossa mitataan, mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on ihmisten elämään. Sen toivotaan tuottavan entistä osallistavamman ja paremmin voivan yhteiskunnan, mutta myös parantavan ihmisten luottamusta politiikkaan, Jacinda Ardern kertoo.

Julkaistu 25.05.2019