Factfulness

Världens viktigaste cocktailparty

I september riktas varje år världens ögon mot FN-skrapan i New York. Det är dags för generalförsamlingens allmänna debatt, något som ofta beskrivs som ett diplomatiskt talmaraton och ett gigantiskt cocktailparty för världsledare – när alla får 15 minuter att skina…

Snart drar FN:s 77:e generalförsamling i gång i FN i New York.

Vad är det egentligen som sker?

Den 20 september inleds den så kallade högnivåveckan, då ledare från de 193 medlemsstaterna kommer till New York för att tala i FN-högkvarteret. Vanligtvis har de en kvart på sig, men tidsgränsen respekteras inte alltid. Förr i världen kunde det bli stor show i kammaren när personer som Kubas Fidel Castro och Libyens Muammar Gaddafi höll hov. Liksom USA:s tidigare president Donald Trump som hade en förkärlek för lite för långa skrytsamma anföranden om sitt ledarskap – och som i FN oftast bemöttes med obekväm tystnad.

FN:s generalsekreterare håller alltid det första talet, följt av Brasiliens och USA:s ledare. Sedan rullar det på i flera dagar. Ibland presenterar ledarna nyheter och initiativ, ibland inte.  

FNs högkvarter
FN-högkvarteret i New York har bland annat ritats av arkitektikonerna Oscar Niemeyer och Le Corbusier. Den 20 september samlas världens stats- och regeringschefer där.

Och det äger rum i New York?

Ja, FN-högkvarteret ligger på östra Manhattan, på Första avenyn mellan 42:a och 48:e gatan. Men organisationer och näringsliv brukar utnyttja att så många stats- och regeringschefer är i staden och ordna egna evenemang på andra platser. Om du planerar att åka till New York i slutet av september, räkna med trafikstockningar, avstängningar och fullbokade hotell.

Är det enbart debatten som världsledarna samlas för?

Nej, de flesta passar på att träffa kollegor och lansera olika typer av initiativ. Ofta hålls toppmöten i samband med FN-veckan. Det var till exempel under en sådan vecka som FN:s hållbara utvecklingsmål lanserades och ett av de senaste stora klimattoppmötena hölls.

kongressen i FN-huset
FN har 193 medlemsländer och verksamhet över hela världen. Organisationen bildades 1945, under andra världskrigets slutskede.

Men vad är generalförsamlingen egentligen?

Generalförsamlingen, jämte säkerhetsrådet och FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc), är de viktigaste kamrarna där FN-beslut fattas.

I generalförsamlingen kan medlemmarna i princip ta upp vad som helst, utom konfliktrelaterade ämnen som är tänkta att avhandlas i säkerhetsrådet. Varje medlemsland har en röst och i viktiga frågor krävs två tredjedels majoritet. Besluten är inte bindande men anses vara viktiga för den globala debatten och opinionsbildning. Generalförsamlingen väljer också FN:s generalsekreterare, efter förslag från säkerhetsrådet.

Antonio Guterres
FN:s generalsekreterare och därmed högste chef är portugisen António Guterres.

Påminn mig – hur är FN organiserat?  

Arbetet leds av generalsekreteraren, just nu portugisen António Guterres, och bygger till stor del på FN-stadgan. FN:s andre generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, beskrev FN:s syfte så här: "FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet."
Förutom New York har FN representation på många platser i världen, regionala högkvarter finns i Genève, Wien och Nairobi.

Dessutom verkar flera viktiga fonder och program inom ramarna för FN. Bland de mer välkända finns barnfonden Unicef, utvecklingsprogrammet UNDP, livsmedelsprogrammet WFP, flyktingorganet UNHCR, världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken.

Text: Anna Borg

Publicerat 03.09.2022