Ekonomi

Racet om halvledarna

De är mikroskopiskt små, tillverkas av kisel – och världens bolag skriker efter dem. Att det råder brist på halvledarkomponenter lär ingen ha missat. Allt från bilar till brödrostar påverkas – och vi har fått vänja oss vid månadslånga väntetider. Men vad beror krisen på, och vad gör man åt den?

Halvledare fungerar som ministrömbrytare och är de avgörande byggstenarna i all modern elektronik. Bristen beror inte på avsaknad av kisel, utan snarare att den kostsamma och avancerade produktionen är koncentrerad till endast tre bolag globalt (två i Asien och ett i USA) – och att alla har långa köer efter pandemin.

Detta försöker ledare på båda sidor Atlanten råda bot på. Såväl Vita huset som EU satsar nu miljardbelopp på halvledarinitiativ. Men näringslivet har också en agenda.

Publicerat 02.06.2022