Ekonomi

Placerar du redan i Finlands topprankade fonder?

Då man jämför fonder kollar man ofta hur många stjärnor av Morningstar de har. Om man räknar ihop alla stjärnor som Nordeafonderna som har registrerats i Finland har fått är medelvärdet för tillfället 4,06 stjärnor. Det är det högsta antalet stjärnor bland alla fondbolag i Finland.

Bild: Shutterstock

Fondanalysföretaget Morningstar ger fonderna stjärnor utifrån deras prestation. Grundprincipen är att bedöma fonderna i sina jämförelsegrupper utifrån den riskjusterade avkastningen på lång sikt. I den månatliga bedömningen beaktas fondens årliga avgifter och eventuella avkastningsbaserade provisioner. Det betyder att klassificeringen grundar sig på avkastningen efter kostnaderna och den risk som fonden har tagit.

De fonder som hör till främsta 10 procent får fulla fem stjärnor av Morningstar medan följande 22,5 procent får fyra stjärnor. I mars hade alla Nordeafonder som är registrerade i Finland i genomsnitt 4,06 stjärnor. Naturligtvis finns det variation i stjärnklassificeringen, men man kan konstatera att en genomsnittlig Nordeafond hör till den bästa tredjedelen i sin jämförelsegrupp.

Stark trend

Fondförvaltning, såsom i regel all placeringsverksamhet, liknar mer om en maraton än en sprintsträcka. Även de bästa strategierna kräver expertis, disciplin och tid för att kunna genomföras framgångsrikt. Det är i praktiken alltid spekulativt att försöka få snabba vinster.

Morningstar-jämförelsen beaktar detta faktum. Stjärnorna delas till fonderna alltid utifrån prestationen under minst tre år. Om fonden har en tillräckligt lång historia kan även utvecklingen under fem och högst tio år påverka klassificeringen.

Nordeafonderna har i genomsnitt utvecklats rätt stabilt under de senaste tre åren, och riktningen har pekat uppåt. Utvecklingen har varit positiv trots att börskurserna ofta har fluktuerat kraftigt. Mellan april 2019 och mars 2022 har fondernas genomsnittliga antal stjärnor ökat från 3,79 till 4,06.

Det genomsnittliga Morningstar rating för Nordeas fonder
Det genomsnittliga Morningstar rating för Nordeas fonder. Bild: Nordea

Blandfonderna presterar bäst

För närvarande är det genomsnittliga antalet stjärnor för Nordeas aktiefonder som är registrerade i Finland 3,58. För räntefonderna är motsvarande antal exakt 4.

I fråga om tillgångsslag har Nordeas populära blandfonder presterat bäst. Till dessa hör bland annat hållbara blandfonder samt Premium- och Spara-fonder. Den genomsnittliga stjärnklassificeringen för dessa fonder är svindlande 4,62 stjärnor. Alla andelsserier i dessa fonder har antingen fem eller fyra stjärnor och det har varit fallet i praktiken varje månad under flera år. Nordeas samtliga blandfonder hör alltså till den bästa tredjedelen i sin jämförelsegrupp och merparten även till den bästa tiondelen.

Vill du veta mer?

Kom ihåg att din personliga placeringschef hjälper dig gärna om du vill diskutera din placeringsplan och olika placeringsalternativ, såsom fonder.

Vad är Morningstar?

  • Det är ett oberoende fondanalysföretag.
  • Morningstar jämför fonder utifrån den historiska avkastningen och beaktar även variation i fondens avkastning och fondprovisioner.
  • Som jämförelsegrupp används europeiska fonder i samma fondklass.
  • Fonder kan få 1–5 stjärnor av Morningstar.

Du kan läsa mer om stjärnklassificeringen på Morningstars webbplats (på engelska).

Skribent: Jan Telford

Publicerat 04.05.2022