Ekonomi

Nordea Private Banking Kundtjänst finns till för dig

Ett team med engagerade specialister betjänar Nordeas Private Banking-kunder per telefon, via chatten och i nätbanken. Teamet sköter snabbt och smidigt allt i anslutning till banktjänster.

Det är ett relativt litet team på nästan tio specialister som jobbar i Nordeas huvudkontor i Vallgård i Helsingfors och betjänar Private Banking-kunder i dagliga bankärenden. Arbetsdagen har just börjat och nästan varje medlem i teamet redan har sina hörlurar på sig. Det är ännu lugnt då de mest hektiska stunderna vanligtvis infaller vid lunchtiden.

– De vanligaste frågorna handlar om nät- och mobilbanken samt betalkort, men kunderna kan kontakta oss i fråga om nästan alla bankärenden, säger Jenni Äijänaho som är chef för kundbetjäningsteamet.

Som ett exempel på teamets service nämner Äijänaho telefonmöten där kunden kan ta del av bankens mångsidiga mobiltjänster, kort och olika betalningsmetoder. Rådgivaren hjälper också kunden att välja de tjänster som hen verkligen behöver. Mötet tar ungefär 30–45 minuter och kunden bokar tiden på förhand antigen via sin placeringschef eller direkt med kundbetjäningsteamet.

Eftersom kunderna även kan kontakta oss i frågor om kapitalförvaltning och placeringar är samarbetet med Private Bankings placeringschefer mycket viktigt.

– Vi kan ta hand om till exempel direkta placeringsuppdrag och begäran om kontakt med placeringschefer, tipsar Äijänaho.

Många servicekanaler

Kunderna kan kontakta kundrådgivarna via tre kanaler – per telefon, via chatten eller med ett meddelande i nätbanken. Meddelandena i nätbanken fungerar i princip på samma sätt som e-post men innehållet är krypterat.

Telefonen är fortfarande den allra populäraste kontaktkanalen. Chatten är en relativt ny men en ständigt växande kanal. Fördelen med chatten är att kunden kan diskutera bankärenden även om det skulle vara svårt att hitta en tyst plats för ett samtal.

– Telefonen är en flexibel kontaktkanal eftersom kunden kan sköta ärenden per telefon också när hen inte sitter vid sin dator. Trots det tror jag att intresset för chatten kommer att öka, säger Äijänaho.

Vi kan och vill betjäna kunderna

Nordea Private Banking Kundtjänst

• ger råd och hjälper alla Private Banking-kunder i alla bankärenden.

• betjänar på finska, svenska och engelska.

• har öppet vardagar kl. 9–16. Övriga tider styrs samtalet eller chatten till Nordea 24/7 som betjänar kunder på finska dygnet runt.

Jenni Äijänaho betonar den kompetens och sakkunnighet som teamet har om bankens tjänster. Alla medlemmar i teamet har flera års erfarenhet av banksektorn och kundservice. Själv har Äijänaho jobbat i Nordea i nästan tio år.

Banksektorn förändras och nya tjänster och produkter lanseras hela tiden. Därför satsar teamet på att ständigt utveckla sig. Även aktivt informationsutbyte inom teamet är viktigt. I servicesituationer kan teamet även anlita bankens omfattande nätverk av specialister.

Äijänaho är mycket stolt över sitt team. Då vi ber Äijänaho beskriva sitt team kommer svaret med detsamma och utan att tveka.

– Det är ett effektivt och kundengagerat team som är nyfikna på att lära sig nytt och ständigt utveckla tjänsten. Jag tror att kunderna märker att vi genuint vill betjäna dem så bra som möjligt.

Foto: Jussi Ratilainen

Publicerat 05.02.2020