Personligt

Lära för livet

Pirjo Kuusela har gjort Nordea till en arbetsplats där personalen deltar i frivilligarbete för att öka kunskaper i ekonomi och företagsamhet. I samarbete med olika partner utbildar nordeaanställda varje år över 100 000 barn, unga, seniorer och företagare i ekonomi.

Pirjo Kuusela
När Pirjo Kuusela läste arbetsbeskrivningen för befattningen som chef för samhällsansvar visste hon genast att hon ville ha jobbet. Hon hade lett stora avdelningar och utbildat chefer och dessutom hade hon en bakgrund som passade in. Det viktigaste i jobbet är att få personalen med sig.

Nordeas chef för samhällsansvar, Pirjo Kuusela, drivs av en stark passion i sitt arbete, och blir ofta berörd av de berättelser hon får höra av anställda i banken. Som den om den 27-åriga kvinnan som hamnat i ekonomiska trångmål.

Hon visste inte hur mycket hon var skyldig och till vem, inte ens hur mycket pengar som varje månad gick till tidningsprenumerationer och strömningstjänster. Då kvinnan också hade en treårig son hade hon egentligen inte tid att läsa tidningar eller titta på tv-serier.

– Men när någon telefonförsäljare ringde nappade hon på prenumerationserbjudandet eftersom det kändes lättare än att säga nej, berättar Kuusela.

Sedan fick kvinnan en nordeaanställd som ekonomisk mentor. Tillsammans gick de igenom kvinnans skulder, inkomster och utgifter. Efter sex träffar räckte pengarna till igen, till både vardagliga kostnader och lite sparande.

Pirjo Kuusela

Pirjo Kuusela

Studier: Ekonomiemagister, AmO (vuxenlärarutbildning) legitimerad fastighetsmäklare, certifierad coach.

Karriär: Nordeas chef för samhällsansvar sedan 2016, dessförinnan Nordeas kundombudsman

Olika expert- och chefsuppdrag i finansbranschen sedan 1987.

Familj: Make och barn

Fritidsintressen: böcker, musikaler, uteliv och fjällturism

Bok på nattduksbordet: Rutger Bregmans I grunden god – en optimistisk historia om människans natur.

– Hon sade till sin mentor att denna hade räddat hennes och sonens framtid och det var förstås en helt fantastisk belöning för mentorn.

Mentorskapet genomfördes i samarbete med Diakonissanstaltens projekt Vamos, som riktar sig till ungdomar och unga vuxna som riskerar utanförskap. Målgruppen får genom projektet stöd i frågor om arbetsliv och studier, och projektet är en av flera kanaler där nordeaanställda delar med sig av sina kunskaper i ekonomi.

Bygger ny arbetsbild

När Pirjo Kuusela utnämndes till Nordeas chef för samhällsansvar 2016 var hon den första i den nya befattningen och hon kunde utforma den utifrån sina egna visioner.

– Det var många som sökte tjänsten, men jag trodde starkt på att jag hade mycket att ge. I arbetsintervjun lovade jag att skapa en sådan arbetsbild som också blir lyckad, berättar Kuusela.

Hela hennes tidigare karriär hade i själva verket förberett henne på just den här uppgiften. Hon hade jobbat i bankbranschen i över 30 år och skaffat erfarenhet från kontor, personaladministration, ledarskap och utbildning av chefer. Under sin tid som kontorschef valdes hon till Nordeas bästa chef och hon hade en viktig roll i att införa coaching som ett verktyg för bankens chefer.

De föregående sju åren hade Kuusela jobbat som Nordeas kundombudsman som är den högsta befattningen med ansvar för reklamationer.

Pirjo Kuusela
Kuusela är bestämd med att man inte kan kalla det för samhällsansvar om det inte ingår i företagets kultur. Planer som enbart är skrivna på ett papper är värdelösa. Hon utmanar finländska företag att samarbeta och dela med sig av sina expertkunskaper utanför organisationen. Det skulle ge finländska barn och unga tillgång till en enorm kunskapspotential.

– Kundombudsmannen representerar kunderna och enskilda kunders synvinkel. Då är det viktigt att ha ett starkt samarbete med myndigheterna och externa nätverk.

Som chef för Nordeas samhällsansvar fick hon börja fundera på vad banken kan ge åt samhället. Bankverksamhet är i sig ansvarsfull, men hon ville också att Nordea skulle bredda sitt ansvar. Hon såg framför sig en ny organisationskultur, där personalen skulle få ett genuint intresse för att under arbetstid delta i frivilligarbete.

Fokus på ekonomiska kunskaper i samhället

I sitt nya jobb fick Kuusela nytta av sina kunskaper i att leda och möta människor. Hon behövde ändra bankens kultur och övertyga såväl personalen som blivande samarbetspartner om den nya handlingsplanen.

Traditionellt har banken sponsrat en massa olika föreningar, i synnerhet på det lokala planet. Nu övergavs den gamla sponsormodellen och i stället bestämde man sig för att koncentrera sig på finländarnas kunskaper i ekonomi och på att främja och utveckla företagsamhet.

– Vi gick direkt från ord till handling när Nordea valdes som en partner i Finlands 100-årsjubileum som firades 2017. Vi lovade att ingå partnerskap med aktörer som arbetar för att främja barn och ungas ekonomiska kunskaper. Dessutom fick varje nordeaanställd frivilligt ägna två arbetsdagar per år för ändamålet.

Kuusela reste runt i regioner och lokalkontor och talade med ett antal team på Nordeas huvudkontor i Vallgård, Helsingfors. Det var en mäktig uppgift eftersom det enbart på huvudkontoret finns 4 000 anställda. Budskapet var det samma till alla: vi sponsrar inte längre lokala idrottsföreningar, i stället satsar vi pengarna på att öka kunskaper i ekonomi.

Pirjo Kuusela
Pirjo Kuusela blev bankchef som 27-åring. Det var i början ett tungt jobb, eftersom hon inte hade någon chefserfarenhet. Hon samlade på sig och valdes sedermera till Nordeas bästa chef.

I nuläget satsar Nordea i synnerhet på följande partnerskap och samarbetsprojekt:
- Ekonomi och ungdom TAT:s internationellt prisbelönande utbildningsinnovation Företagsbyn
- Diakonissanstaltens projekt Vamos, och
- Plan Internationals projekt Matkalla (på resa).

Nordea, Börsstiftelsen och TAT har tillsammans utvecklat mobilspelet Cashhjälte som kan spelas på skollektioner eller olika evenemang. Spelet hjälper ungdomar att ta hand om den egna ekonomin samt spara och placera. Åttondeklassister har också möjlighet att tävla i ekonomiska kunskaper i den årliga tävlingen Cashhjälte som grundar sig på det populära mobilspelet.

Kunskaperna sprids genom skolan

Spel som metod för inlärning används också i de workshoppar som leds av frivilliga nordeaanställda ute i skolorna. Det finns en enhetlig modell för workshopparna och de frivilliga får utbildning för uppdraget.

– Det har varit slående att inse hur mycket barn och unga faktiskt vet och kan. I etikworkshoppar uppstår intressanta diskussioner och insikter, när man tar upp frågor som att alla kanske inte har råd att skaffa dyra mobiler eller andra märkesvaror.

Genom att öka kunskaper om pengar kan man bidra till en hållbar framtid. Barn och unga lär sig att tänka hur de spenderar sina pengar och överväga om de verkligen behöver köpa allt de vill ha.

Pirjo Kuusela
År 2011 valdes Kuusela till årets coach. Redan då besökte hon andra företag för att berätta om hur det lönar sig att använda coaching. År 2020 fanns hon på listan över de 20 mest inspirerande personerna inom hela Nordeakoncernen.

– När individen mår bra, mår också samhället bra och med en positiv spiral kan man förhindra utanförskap.

Kuusela anser att det är oerhört viktigt att lära ekonomikunskaper i skolorna, så att alla får tillgång till dem likvärdigt. Trots det väckte ekonomiworkshopparna i början misstro i skolorna.

– Vi hade besökt skolor tidigare och berättat bland annat om sparande och BSP-konton för bostadssparande. Därför funderade vissa om vi var ute efter att sälja våra tjänster i skolorna. För oss är det viktigt, när vi riktar oss till barn och unga, att enbart prata om ekonomiska kunskaper, utan att sälja något.

Från tvivel till gemensam modell

I början mötte modellen helt naturligt ett visst motstånd. Kuusela uppmanade tveksamma kontorschefer att ta kontakt med skolorna i sina egna regioner.

– Jag gav dem rådet att börja med en klass i taget, allt behöver inte ske på en gång.

Pirjo Kuusela
Under hela sin karriär har Kuusela uppdaterat sin kompetens genom att studera. Hon har bland annat auskulterat som lärare och senast studerat spelifiering på Vasa universitet. ”Att studera och lära mig nya saker är som ett andningshål”, säger hon.

Frivilligarbetet växte 2018 till att omfatta även digitala kunskaper för seniorer. Nordeaanställda intog en rad olika bibliotek för att frivilligt hjälpa den äldre generationen att använda allt från e-post och mobiltelefon till digitala identifieringstjänster.

Kuusela drar sig till minnes hur hon ordnade frivilligarbete för 120 anställda på Nordea Markets. Bankens toppekonomer och mäklare var inga digitala experter, men de tog sig an uppgiften och hjälpte seniorer på huvudstadsregionens bibliotek.

– Ekonomerna var nervösa, men vi utbildade dem för uppdraget och sedan hjälpte de människor i tre timmar. När de sedan samlades för att sammanfatta sina upplevelser talade alla om vilket positivt bemötande de fått. Det hade nu blivit klart för alla inom Nordea att frivilligarbete och hjälpverksamhet är en del av oss.

En grej för hela banken

Nu har det gått fem år sedan modellen infördes. Under den tiden har Nordea utbildat över 100 000 barn, unga och seniorer i ekonomiska och digitala frågor genom sina egna anställda och med hjälp av samarbetspartner. När det gäller utbildningsprogrammen för unga företagare är SLUSH, Kasvu Open och 4H Nordeas största kompanjoner.

För Nordea innebär samhällsansvar ett kontinuerligt, långsiktigt arbete och det har blivit en bestående del av bankens verksamhet och kultur.

Pirjo Kuusela
På sin fritid kopplar Pirjo Kuusela av tillsammans med vänner och familjens två hundar, gärna i naturen. I synnerhet Lapplands natur är viktig för henne.

En konkret belöning var priset Årets sponsorgärning 2020, som tilldelades Nordea för kampanjen Låt inte pengar förstöra dig. Kampanjen uppmanade unga att ta ansvar för sin ekonomi och att undvika betalningsstörningar.

– Vi hade aldrig tidigare gjort en motsvarande kampanj och vi hade aldrig heller vunnit något. Det var ett galet ögonblick när vi utropades som segrare på galan. I motiveringen nämndes att i bakgrunden fanns ett starkt engagemang och ett genuint frivilligarbete från personalen för att lära unga i ekonomifrågor. Jag ryser ännu när jag tänker på det, för vi gjorde ett så stort jobb och trodde så hårt på att det lönar sig att satsa på frivilligarbete.

Det viktigaste i framgången är ändå att hela Nordeas personal och ledning på alla plan har medverkat på ett eller annat sätt. När de anställda svarar på enkäter över arbetsnöjdhet visar det sig att de som deltagit i frivilligarbete nöjdare med sina jobb än de som inte gjort det.

– Under de här fem åren har nästan 12 000 anställda deltagit i frivilligarbetet. Det är också talande att de som deltagit en gång har valt att ställa upp flera gånger. Det upplevs med andra ord som mycket meningsfullt.

Text: Sanna Sevänen Bilder: Sakari Röyskö

Publicerat 07.04.2022