Ekonomi

Håll fast vid aktieplaceringar trots coronaviruset

Det fruktade viruset har på några veckor spridit sig från kinesiska Wuhan till andra regioner, inklusive Europa och USA. Hittills har antalet bekräftade fall varit begränsat utanför Kina, men rädslan för en epidemi har pressat den globala aktiemarknaden. Nordeas placeringsstrateg Hertta Alava förväntar sig dock att den negativa inverkan av coronaviruset blir kortvarig.

Bild: Shutterstock

Placeringar är alltid förknippade med osäkerhet. Vanligtvis förknippas osäkerheten med hur ekonomiska data och företagens nyckeltal utvecklas. Hur ändringen av dessa påverkar värdet på placeringsobjekten kan beräknas med hjälp av olika modeller. I kalkylerna är det ändå svårare att uppskatta hur geopolitiska risker eller i detta fall ett dödligt virus som orsakar lunginflammation påverkar marknadsutvecklingen. Osäkerheten får placerare att minska risker överlag vilket påverkar priset på placeringarna.

– Nyheterna om att coronaviruset sprider sig får särskilt börserna i Asien att fluktuera och gör det också i andra länder. Sannolikt kommer fluktuationen att fortsätta ännu en tid tills placerarna blir övertygade om att situationen åter är under kontroll, säger placeringsstrateg Hertta Alava.

Nordeas placeringsstrateg Hertta Alava.

Då man betraktar de senaste dagarnas utveckling finns det enligt Alava skäl att beakta att 2019 var ett mycket bra år på aktiemarknaden, och placerarna blev till och med lite för optimistiska till följd av kursuppgången under de senaste månaderna. Därför har rädslan för viruset nu en större inverkan på aktiemarknaden. Hittills har placerare reagerat sansat på situationen och man kan inte tala om någon panik.

– Myndigheterna förhåller sig mycket allvarligt till situationen och har vidtagit omfattande åtgärder för att stoppa spridningen. Inverkan på den ekonomiska utvecklingen blir sannolikt liten och marknadseffekterna kortvariga, säger Alava.

Hon påminner om att det inte är den första gången som världen drabbas av virusrädsla. På 2000-talet har aktiemarknaden regerat negativt på sars-, mers- och ebolavirusen samt fågel- och svininfluensa.

Gemensamt för dessa är att spridningen av epidemin kunde stoppas och rekylen på marknaden blev kortvarig.

Sarsepidemin år 2003 orsakade den största fluktuationen och rädslan på marknaden som förvärrades av att de kinesiska myndigheterna agerade långsamt och försökte dölja fakta. Nu har kineserna ändå agerat målmedvetet och effektivt. De områden i Wuhan som drabbats mest av viruset har satts i karantän och otaliga storevenemang kring det kinesiska nyåret har ställts in. Därtill förlängdes semestern kring nyåret så att rusningarna skulle delas upp över fler dagar.

Innan epidemin bröt ut väntades den ekonomiska tillväxten i Kina i år uppgå till nästan sex procent. Nu prognostiserar en del av ekonomerna att tillväxten blir 0,5–1,0 procentenheter lägre på grund av epidemin. Sannolikt kommer tillväxten dock att minska så pass mycket bara under det första kvartalet. Alava och hennes kollegor i Nordea tror inte att epidemin har en betydande inverkan på den globala ekonomiska tillväxten.

– Kinas vikt i aktieindexen för tillväxtekonomierna är nästan en tredjedel och i fråga om de mest exponerade bolagen endast några procent. Genom att se till att placeringsportföljen är väldiversifierad mellan olika regioner och tillgångsslag behöver placeraren inte oroa sig, säger Alava.

Publicerat 04.02.2020