Ekonomi

Gåvor till nyutexami­nerade – när ska man betala skatt?

Snart är det dags för en fest för många nyutexaminerade. Det finns flera olika sätt att komma ihåg festföremålen. Private Bankings jurist Jenna Torikka ger råd om hur gåvor beskattas.

studentmössa
Foto: Shutterstock

Treårsregeln tillämpas på gåvobeskattningen

En generell regel är att vem som helst kan ge vem som helst pengar eller egendom till ett värde på under 5 000 euro inom en treårsperiod utan att behöva betala gåvoskatt. I gåvobeskattningen räknas ihop alla gåvor som under tre år har fåtts av en och samma gåvogivare.

Gåvoskatten är progressiv vilket innebär att skattesatsen stiger då värdet på gåvorna ökar. Gåvotagaren är skyldig att både deklarera gåvan och betala gåvoskatten.

Exempel: Ulla gav sitt barnbarn Edvin en studentgåva på 4 999 euro år 2020. Gåvan var skattefri för Edvin. Följande år gav Ulla ytterligare 4 999 euro till Edvin. Med tanke på beskattningen har Ulla gett Edvin en gåva på sammanlagt 9 998 euro.

Edvin gör upp en gåvoskattedeklaration år 2021 efter att ha fått den andra gåvan av Ulla. Utifrån deklarationen förordnas han betala gåvoskatt på 492 euro.

Värdepapper kan doneras genom överföring

Gåvogivaren kan ge till exempel fondandelar eller börsnoterade aktier som hen äger som en examensgåva. Om värdet på fondandelarna eller aktierna har stigit under gåvogivarens innehav, betalas ingen överlåtelseskatt på värdeuppgången, så länge som mottagaren av gåvan behåller gåvan i minst ett år efter att ha tagit emot den.

Jenna Torikka
Nordea Private Bankings jurist Jenna Torikka. Foto: Nina Kaverinen

Det är dock bra att komma ihåg att eventuell utdelning kan påverka de allmänna förmåner som den unga får, såsom studiestödet. Själva gåvan påverkar inte studiestödet men den kan påverka andra förmåner.

Överföring av fondandelar kräver att gåvogivaren och gåvotagaren är kunder i samma bank och att gåvotagaren har en fondportfölj. Börsnoterade aktier kan också överföras mellan olika banker, förutsatt att mottagaren har ett värdeandelskonto. Överföringar kräver en åtkomsthandling som i detta fall är ett gåvobrev.

Hemlösöre eller mat till den som flyttar till ett eget hem

För en ung person som slutför sina studier kan det snart bli aktuellt att flytta till sitt eget hem. Bra gåvor kan exempelvis vara möbler, servis, tvättmaskin eller tv. Gåvor som tillhör sedvanliga hemlösöre kan ges (till) en ung person skattefritt inom tre år, så länge värdet på en enskild gåva understiger 4 000 euro.

Gåvogivaren kan också hjälpa gåvotagaren med boendekostnader genom att betala så kallade underhållskostnader, såsom hyra, vederlag eller mat. Det finns ingen övre gräns i euro för skattefrihet, förutsatt att kostnaderna är äkta. Då detta också gäller studiekostnader kan gåvogivaren betala till exempel terminsavgifter för en gåvotagare som studerar utomlands.

Skattefriheten kräver att pengarna inte cirkulerar via mottagarens konto utan gåvogivaren ska betala anskaffningen direkt till säljaren. I nuläget är det enkelt att göra det genom att handla på nätet. Tillsammans med den unga personen kan gåvogivaren till exempel välja och beställa de föremål som hen ger i gåva och betala köpen från sitt eget konto. Näthandel kan också användas för att betala mat.

Publicerat 05.05.2022