Förmåner och nyheter

Fonden med fokus på framtidens lösningar

Fonden Nordea Klimat och Miljö investerar i företag som arbetar med att hitta lösningar på dagens klimat- och miljöproblem. Fonden har paradoxalt nog ett större koldioxidavtryck än Nordeas övriga hållbara fonder – och det är ingen tillfällighet. Här berättar fondförvaltaren Thomas Sørensen hur det kommer sig.

Vindkraftverk, solceller, elbilar och miljövänligare produktion på fabrikerna. Eller med andra ord: Grön omställning. Nordea Klimat och Miljö fokuserar på framtidens lösningar på dagens utmaningar. Fonden investerar i företag som tar fram hållbara lösningar på klimat- och miljöproblem över hela världen.

Intresset för hållbara lösningar har ökat kraftigt de senaste åren och i dag är det många sparare som vill satsa sina pengar på en grön framtid. Många har också börjat titta på fondernas koldioxidutsläpp när de väljer sina fonder och då ser de att Klimat och Miljö-fonden har ett större koldioxidavtryck än många andra hållbara fonder.

Thomas Sørensen

Enligt Thomas Sørensen, som förvaltar Klimat och Miljö-fonden, beror det på att fonden satsar på företag som inte bara agerar ansvarsfullt för egen del utan som också tar fram fysiska lösningar, bland annat vindturbiner och vattenfilter, som kan hjälpa andra företag att bli mer hållbara och minska sina utsläpp av bland annat koldioxid och förorenat vatten.

– Om inte vindturbinen tillverkas så kan man inte utnyttja vindenergin. Det krävs mer koldioxid för att tillverka en elbil eller en vindturbin än att jobba på kontor framför en dataskärm. Och det behövs många produkter om andra företag ska kunna ställa om till en mer hållbar vardag. Vi satsar på företag som tillverkar lösningar på dagens och framtidens utmaningar, säger Thomas Sørensen.

Mindre koldioxid i flygindustrin

Det amerikanska företaget Hexcel är ett av innehaven i fonden som har högst koldioxidavtryck. Men så är Hexcel också en världsledande tillverkare av kolfiber, ett material som används i tillverkningen av flygplan och som hjälper den internationella flygindustrin att minska sina koldioxidutsläpp.

Kolfiber är ett lättare och starkare material än exempelvis stål och aluminium, och det används i flera nya flygplan, bland annat Airbus 380 och Boeing B787. Och det lönar sig att satsa på kolfiber och andra kompositmaterial. Denna slutsats kom forskare från bland annat Cambridge- och Sheffielduniversiteten fram till redan 2014 när de undersökte skillnaderna mellan flygplan tillverkade av komposit respektive aluminium.

Så även om koldioxidutsläppen fördubblas när man tillverkar ett flygplan i komposit jämfört med om man tillverkar det i aluminium så väger det förra så mycket mindre att dess koldioxidutsläpp blir upp till 20 procent lägre när det är i drift.

I Cambridgeuniversitetets nyhetsmagasin skriver Alma Hodzic, professor i avancerad materialteknik vid Sheffielduniversitetet och en av forskarna bakom undersökningen, följande:

– Den sänkta bränsleförbrukningen uppväger med stor marginal den ökade miljöpåverkan från framställningen av kompositmaterialen. Kompositmaterialen har varit föremål för viss debatt inom industrin, men de är en mycket bättre lösning eftersom de är miljövänligare och billigare.

Hexcel har tilldelats flera priser för sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen – bland annat från den amerikanska miljömyndigheten Northwest Clean Air Agency i Washington, och då handlar det främst om att hjälpa andra företag att minska sina utsläpp. Och det är också ett tungt vägande skäl att investera i Hexcel, säger Thomas Sørensen.

– Det är när flygplanen är i drift som koldioxidutsläppen minskar drastiskt och huvuddelen av flygplanens koldioxidutsläpp uppstår när de är i drift. Även om produktionen ger upphov till stora koldioxidutsläpp så hjälper Hexcel en hel industri att bli mer miljövänlig och hållbar, och därför platsar företaget i fonden Klimat och Miljö, säger han.

Miljömedvetenhet är mer än koldioxidavtryck

Många företag i Nordea Klimat och Miljö-fonden är verkstadsföretag som tillverkar produktioner som andra företag använder för att bli mer hållbara.

Linde, Air Liquide och Veolia är några exempel. De är bland de mest koldioxidtunga företagen i fonden, men samtidigt levererar de klimatlösningar som gör det möjligt för deras kunder att minska sina koldioxidutsläpp och bidra till ett hållbarare samhälle, säger Thomas Sørensen.

Men de gör också annat för att minska sina kunders miljöpåverkan. Det franska företaget Veolia utvecklar exempelvis tekniker för vattenåtervinning och ansvarsfull hantering av spillvatten.

Vad är koldioxidavtryck?

• Koldioxidavtrycket är ett mått på den mängd koldioxid som en produkt, ett företag eller ett land släpper ut.

• Koldioxidavtrycket för ett företag visar företagets samlade utsläpp av koldioxid – från tillverkningen, uppvärmningen, belysningen, med mera.

• Koldioxidavtrycket kan beräknas på olika sätt. Det kan till exempel visa hur mycket koldioxid det går åt vid tillverkningen av en bil, men man också hur mycket koldioxid bilen släpper ut under körning.

– Veolia gör det möjligt för andra företag att minska sin energiförbrukning och återanvända olika resurser. Men företagets koldioxidavtryck speglar inte hur deras lösningar bidrar till att minska andra företags utsläpp av koldioxid, vatten och annan energi, säger Thomas Sørensen.

Det kan därför vara missvisande att mäta hållbarhet bara genom på koldioxidavtrycket, säger han.

– Vi menar att koldioxidavtrycket bör vara en av flera faktorer som avgör hur hållbart ett företag, och inte bara den enda. Vi tittar på företagens samlade miljöpåverkan där även sånt som vattenförbrukning, biologisk mångfald och utsläpp av andra föroreningar ingår. Standarden för hur man mäter koldioxidavtryck skiljer sig åt över världen och därför vill vi gärna se en större genomlysning så att hela värdekedjan kommer med och att man tar hänsyn till flera klimat- och miljöproblem, säger Thomas Sørensen.

Nordea Klimat och Miljö har funnits i över 10 år. Fonden har haft en positiv utveckling och det dyker fortfarande upp placeringsmöjligheter både sett till avkastning och miljö, säger Thomas Sørensen. För den digitala utvecklingen börjar nu att sprida sig på allvar i de tunga industriföretagen.

– De senaste åren har många tekniska framsteg gjorts, särskilt i konsumentindustrin. Men nu börjar framför allt lantbruket och bryggerinäringen att anamma digitala lösningar. Och det är verkligen intressant för dessa branscher har stor möjlighet att påverka miljön och klimatet i positiv riktning, säger Thomas Sørensen.

Om fonden:

Nordea 1 – Klimat och Miljö

Fonden placerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

Fonden är en produkt i Nordeas Hållbara urval, det vill säga produkter med stark hållbarhetsprofil.

Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A., ett fondbolag registrerad i Luxembourg. Fondens namn i Luxembourg är Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund.

Ytterligare information av fonden får du i Fonder Nytt. 

Av: Nina Azoulay

Publicerat 23.05.2019