Ekonomi

Finlands bästa Private Banking-tjänster!

Den internationella finanspublikationen Global Finance valde Nordea som den bästa leverantören av Private Banking-tjänster i Finland.

Rizvan Samaletdin
Våra kunders tillfredsställelse är vår högsta prioritet. Vi kommer även i fortsättningen att göra vårt bästa för att våra kunder ska få utmärkt service hos oss och kunna lita på oss i förvaltningen av deras medel, säger Rizvan Samaletdin.

– Inför ett sådant erkännande är vi väldigt tacksamma och stolta över att våra Private Banking-tjänster anses vara de bästa i Finland. Utmärkelsen känns särskilt betydelsefull i denna tid, när pandemin har kastat sin skugga och sina begränsningar över personliga möten, säger Rizvan Samaletdin, ansvarig direktör för Nordeas Private Banking-verksamhet i Finland.

– Vi har den mest fantastiska kundbasen i Finland, och det viktigaste för oss är att våra kunder är nöjda. Det vill vi säkerställa i all vår verksamhet. Utmärkelsen visar att vi har kunnat utföra meningsfullt arbete även i utmanande tider.

Världens bästa Private Banking-tjänsteleverantörer valdes nu av Global Finance för sjunde gången. Tidningens redaktion väljer pristagarna med hjälp av direktörer och experter inom branschen.

– Kunderna behöver bland annat ett större utbud av hållbara placeringsalternativ och digitala tjänster med allt högre kvalitet. Under pandemin har vi snabbt kunnat introducera nya verksamhetssätt för att bemöta våra kunder och vi har lyckats upprätthålla en hög kvalitet på tjänsterna och vår hållbara verksamhet.

Årets val grundar sig på bankernas verksamhet 1.7.2020–30.6.2021. Nordea vann också samma pris i Sverige och Norge.

Publicerat 02.12.2021