Personligt

Dags att tänka om!

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments på Nordea Asset Management, lever som han lär. Han flyger sällan, kör elbil och äter sparsamt med rött kött – och är helt övertygad om att miljömässiga och sociala investeringsrisker går hand i hand med finansiella risker.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersen, Head of Responsible Investments på Nordea Asset Management, har med undantag för två år varit Nordea trogen sedan 1996. Sin nuvarande roll har han haft sedan 2020.

Att prata med Eric Pedersen, Head of Responsible Investments på Nordea Asset Management, blir åtminstone initialt något av en historielektion. Vi ska återkomma till hans personliga historia som är en halv roman i sig – han började en gång sin finansiella bana med ett examensarbete på Köpenhamns universitet om Indiens ekonomiska reformer – men området han basar för på Asset Management är närmast en poplåt i sin snabba, obönhörliga utveckling. ESG kallas det för i dag, vilket står för environmental, social and governance, alltså miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– ESG:s äldsta rötter finns 30 år bakåt i tiden i exempelvis fackföreningsfonder, kyrkofonder och sådana som var noga med ett etiskt innehav i sina portföljer, berättar Eric Pedersen på en Teamsskärm från hemmakontoret i Köpenhamn. Dessa avstod från investeringar i branscher som alkohol och tobak och kunde acceptera den eventuella ekonomiska förlusten. Man hade moraliska hänsyn att ta, att inte tjäna pengar på den typen av verksamheter.

Eric Christian Pedersen

Eric Christian Pedersen

Head of Responsible Investments at Nordea Asset Management.

Född: 1965 i Wien, Österrike.

Bor: Sorgenfri, utanför Köpenhamn.

Familj: Gift för andra gång med Trine, 3 barn från första äktenskapet.

Karriär: Började på Nordea (f.d. Unibank) i 1996, jobbade för Putnam Investments 2007–2008 och vände därefter ”hem” till Nordea.

Förebild: Människor som förstår att uppföra sig ordentligt – som är beredda att göra det svåra valet, när så krävs.

Intressen utanför arbetet: Historia, film och litteratur

– Men sedan kom medvetenheten kring framför allt klimatförändringarna snabbt. Det var fortfarande något av ett nischintresse när vi lanserade Nordeas klimatfonder 2008, men alltsedan dess har det blivit mer och mer så att miljömässiga och sociala investeringsrisker också har blivit finansiella risker. 

Eric Pedersen hänvisar till ett antal sjösatta regelverk från såväl FN som EU, men också hur informationen sprids i dag. Lagbrott mot till exempel miljön, som förut kunde ge små tillrättavisningar, utlöser numera miljardböter. Det går fort i sociala medier som ständigt får näring av att vem som helst i dag kan slå på tv:n och se hur sådant som stora bränder sprider sig i USA eller Australien, samtidigt som stormar i tropikerna och översvämningar i Europa orsakar enorma skador.

– Jag har sett hur klimatförändringarna har gått från att vara något som kunde debatteras i vilken grad de faktiskt var reella och i så fall ökande, till att bli något rakt i ansiktet för alla – alla kan se att de händer. Här och nu. Detta parallellt med de rent fysiska mått på hur mycket fossila bränslen världen tål gör att fler ser nödvändigheten i att stoppa detta, och vilka finansiella risker det innebär att investera i för närvarande lönsamma men miljövidriga – och därmed juridiskt och politiskt exponerade verksamheter.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersen har 27 medarbetare i sitt team, som rankas som ett av de bästa i världen när det kommer till investeringar i ESG-fonder.

– Nu finns också faktorn: hur många av de fossila branscherna kommer överhuvudtaget att finnas kvar om 20 år? Titta på kol, där är det uppenbart: massor av de noterade kolgruveföretagen i USA har gått i konkurs de senaste tio åren. Och sådana kommer helt enkelt inte tillbaka som goda investeringar... Aldrig mer. Förutom möjligen för väldigt kortsiktiga investeringar, som att profitera på en extrem händelse som Rysslands invasion av Ukraina… För olje- och gasbolag är det en liknande situation, men siktet är längre och det kommer att finnas ups and downs. Oljebolagen har tjänat riktigt mycket pengar de senaste månaderna men man bör komma ihåg att om Parisavtalet bara delvis uppfylls så kommer största delen av de olje- och gasfält som finns att stängas ganska snart.

ESG har vuxit fort med alla tillgängliga mått, och det behöver gå fort. Något som bland annat EU har uppmärksammat med nya regleringar för råvaror som förs in i världsdelen. Snart måste allt dokumenteras och deklareras gällande allt från renhet till miljöpåverkan, samt till hur arbetskraften nyttjas, eller utnyttjas. Det gör att bolag inblandade i avskogning, i exempelvis Amazonas, får svårt att exportera till Europa.

– En gång var sådant svårt att sätta en kostnad på. Även om var det uppenbart att det var till skada för oss alla på jorden så kunde man inte riktigt se hur företagen inblandade i skogsskövling skadas ekonomiskt, men nu ser alla att om de fortsätter med detta så kan de inte längre exportera till EU – det blir en reell finansiell risk.

Eric Christian Pedersen
Fokus på miljön. Eric Pedersen välkomnar de nya EU-regler som säger att alla råvaror som förs in i Europa snart behöver deklareras och man måste berätta vilken miljöpåverkan de har.

Eric Pedersen nämner Volkswagen som det kanske tydligaste enskilda exemplet. När det 2015 uppdagades att biltillverkaren medvetet hade fuskat med sina utsläppstester så att det såg ut som att bilarna släppte ut mindre skadliga utsläpp än de verkligen gör, i syfte att klara sig under gränsvärdena för tillåtna utsläpp, och att detta gällde elva miljoner bilar över hela världen, började konsekvenserna för bolaget rulla in. Och fortsätter ännu i dag.

– Hade detta hänt för 20 år sedan så hade det sannolikt inte inneburit så stora följder, men vid det här laget har de betalat mer än 30 miljarder euro i böter och återbetalningar och dessutom har chefer satts i fängelse. Där har du en tydlig summa på risken.

Är det till och med så att det som förr enbart var ett moraliskt ansvar hos investerare nu har tippat över till ett rent finansiellt sådant?

– Det är i alla fall så att det som förr krävde en moralisk ståndpunkt har nu kommit att kombineras med en direkt påverkan på avkastningen – i alla fall på längre sikt. Pensionsfonder med sina långa perspektiv på tillväxt tog tidigt seriöst på detta.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersen har länge pekat på hur viktigt det är att investera i förnybara energikällor, och framför allt vara mindre beroende av rysk gas. En fråga som blivit högaktuell efter Rysslands invasion av Ukraina.

Sånär som på två år har Eric Pedersen varit Unibank/Nordea trogen alltsedan 1996. Han har varit bland annat Head of Product Development, Head of Retail Products, Head of Strategy på Nordea Asset Management and Life och varit Branch Manager på Nordea Bank i Singapore. Och innan alltihop en gång började var han i Mali för FN. Som skandinav har han kunnat se hur utvecklingen inom hållbara investeringar har gått i två olika tempon, ett i Norden och ett annat i många andra länder.

– Sverige, som för övrigt är den största fondinvesteringsmarknaden i världen per capita, präglades tidigt av mer sofistikerade innehav och övriga nordiska länder var inte långt efter. De nordiska länderna har ju en likhet i hur de tycker att samhället ska fungera, i grova drag. Så det är inte så konstigt att etiska eller ansvarfulla investeringar tidigt växte snabbare här än i andra delar av världen, menar han.

– Nu är det så att ESG har blivit ”the next big thing” och vi har haft helt vansinniga 24 månader, fortsätter han. Det bromsade heller inte in i och med att EU-kommissionen 2021 lanserade sin ”sustainable financing plan” med regler för hur du ska hantera fonder för att de ska kallas hållbara.

Eric Christian Pedersen
«De nordiska länderna har ju en likhet i hur de tycker att samhället ska fungera, i grova drag. Så det är inte så konstigt att etiska eller ansvarfulla investeringar tidigt växte snabbare här än i andra delar av världen,», säger Eric Pedersen.

Eric Pedersen och hans 27 personer stora team rankas som ”top performer” när europeiska och globala kunder ska investera i ESG-fonder och Nordea ligger därmed högst upp när det gäller både värderingen av sin expertis och flöden av nya investeringar. Sedan Ryssland den 24 februari invaderade Ukraina har det lugnat ned sig aningen, menar han, men parallellt har frågor om exempelvis energisäkerhet fått mer fokus i och med sanktionerna gentemot Ryssland.

På vilket sätt påverkar yttre händelser som den i Ukraina intresset för ansvarsfulla investeringar

– Det kan gå åt två håll, menar Eric Pedersen. Ja, detta bevisar att ESG är rätt sätt att investera på, vi har ju länge förordat att investera i förnybara energikällor. Och framför allt att inte vara beroende av rysk gas, exempelvis. Men samtidigt har du försvarsdebatten i Sverige och Finland, där man nu börjar fråga sig om inte vapenindustrin kan kallas hållbar. Problemet är att vapen faktiskt har till syfte att döda människor och att det inte finns något sätt att kontrollera var de i slutänden hamnar.

– Jag är försiktig med ordet hållbarhet överhuvudtaget. Det kan anses vara nödvändigt att producera vapen för att försvara vår demokrati, men att något är nödvändigt är inte detsamma som att det är hållbart. Hur ska man exempelvis förhålla sig till debatten för ett tag sedan om svenska vapen i Jemenkriget? Du kan vilja äga, och ha helt legitima orsaker till det, visst, men kalla det bara inte hållbart.

Eric Christian Pedersen
Hållbara investeringar är ett sätt för enskilda individer att kunna bidra till att snabba på omställningen, menar Eric Pedersen.

Eric Pedersen har alltså varit chef för ansvarsfulla investeringar inom Asset Management i två år nu. Men hans engagemang för frågorna går mycket längre tillbaka än så. Han flyger sällan (”tåget mellan Köpenhamn och Stockholm funkar jättebra!”) kör en elbil och äter i princip inte längre något rött kött.

– Jag har väl alltid varit något av en hippie, säger han innan han snabbar sig att korrigera: ”inte den typen av hippie!”. Men jag har alltid stått nära de här värdena, alltid varit oroad över planetens tillstånd. Och nu är det liksom inga tvivel längre, hela värdekedjan måste ställa om, och det snabbt, ifall klimatmålen ska kunna nås.

– Jag tycker helt enkelt att det är roligt att hitta en kontext för människor att med sina investeringar kunna hjälpa till med omställningen, att göra kapitalismen mer hållbar. Så att den klarar både sig själv och planeten. Traditionellt har det förhållningssättet väl legat åt vänster, men i dag ser allt fler hur allting hör ihop. Det känns ibland som att världen har börjat komma i kapp mig, säger Eric Pederson och skrattar stort.

Text: Niklas Wahllöf  Foto: Lars Just

Publicerat 30.06.2022