Personligt

Chef under tillväxtperioden

För aktieplacerarna har de senaste tio åren varit fina, säger Jukka Perttula som snart går i pension från sin chefsposition vid Nordea Private Banking.

Efter pensioneringen tänker Perttula ändå inte lämna finansvärlden helt och hållet. Han kommer att fortsätta med styrelsearbete i intressanta bolag och i styrelsen för Nordeas nordiska fondbolag. De kommande åren har också mycket annat att erbjuda än bara arbete. Efter en liten frågestund berättar Perttula att han också planerar att vidareutbilda sig vid sidan om skogsarbeten.

– Jag tänker fortsätta med skogsbruk på min gård i Lempäälä. Allt tänker jag ändå inte sköta själv på gården, trots att jag kan använda röjningssåg, skrattar Perttula.

Jukka Perttula blev landschef för Nordea Private Banking i Finland år 2009 från sin tidigare position som marknadsföringschef för Norden. Perttula startade sin långa karriär i Nordea redan i början av 1988. Enligt Perttula har det senaste årtiondet varit en fin tillväxtperiod för aktieplacerarna. Däremot kritiserar Perttula den ökade regleringen i banksektorn.

– Förmögenheten har ökat riktigt bra under det senaste decenniet, och det har varit fint att få leda trupperna under denna period. Samtidigt har dock regleringen ökat enormt.

När Perttula började vid Private Banking var det viktigaste målet att planera en placeringslösning utifrån kundens avkastningsmål och risktolerans. Den primära uppgiften i den privata kapitalförvaltningen har inte ändrats, men en stor del av verksamheten går nu ut på att samla in uppgifter om kunden och medlens ursprung.

– Jag instämmer fullständigt i att detta måste vara i skick i ett sådant samhälle som vi vill leva i. Samtidigt tror jag att den intensivaste fasen i den ökade regleringen nu är förbi och det har blivit mer tillåtet att använda sunt förnuft, funderar Perttula.

Under sin tid som chef har Perttula noggrant följt med utvecklingen av hållbart placerande. Tidigare har så kallade etiska placeringar inte kommit igång ordentligt, eftersom ideella mål ansågs tära på avkastningen, berättar Perttula. Det går dock att placera hållbart utan att tumma på avkastningen.

– Nu har man märkt att det kan bli mycket dyrt för ett företag att inte ta hand om miljön eller sina anställda. Därmed har företag som agerar hållbart en stabilare avkastningspotential på lång sikt, säger Jukka Perttula. 

Text: Anna Gustafsson

Publicerat 08.01.2020