Talous

Sijoitus­vakuutta­minen osana varallisuuden­hoitoa

Yksityishenkilöt ja yritykset voivat hyödyntää sijoitus­vakuutuksia erilaisiin varallisuudenhoidon tarpeisiin. Nordea Private Bankingin juristi, varatuomari Antti Salmenvaara kertoo esimerkkejä siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin Nordean sijoitusvakuutusratkaisut soveltuvat parhaiten.

Antti Salmenvaara
Sijoittaja voi hyödyntää sijoitusvakuutusratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin. Jos vakuutussijoittaminen tuntuu sopivalta sijoitusmuodolta, Antti Salmenvaara suosittelee keskustelemaan tarkemmin oman sijoitusjohtajan kanssa.

Sijoittajalle on tarjolla kaksi sijoitusvakuutusratkaisua – Nordea Visio -säästöhenkivakuutus ja Nordea Capital -kapitalisaatiosopimus – joita voi käyttää tarpeen mukaan varallisuuden kartoittamiseen, riskienhallintaan ja omaisuussiirtojen tekemiseen jälkipolville.

Sijoittaja voi valita sijoitusvakuutukseensa useampia sijoituskohteita laajasta sijoitusvalikoimasta ja vaihdella näitä sopimuksen sisällä ilman kustannuksia. Valikoimasta löytyy myös sijoitusvaihtoehtoja, jotka saa vain sijoitusvakuutusten kautta, kuten esimerkiksi Nordean hallinnoimat sijoituskorit.

Sijoitusvakuutukset soveltuvatkin sekä innostuneelle sijoittajalle että varainhoitoa arvostavalle sijoittajalle. Parhaan hyödyn saa Nordean tarjoamista sijoitusvakuutuksista silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa pitkäaikaisesti, sijoitukset hajautetaan useampaan kohteeseen ja sijoituskohteita vaihdellaan aktiivisesti oman sijoitussuunnitelman ja kulloisenkin markkinanäkemyksen mukaan.

Sijoitusvakuutuksen omistaja maksaa veroja vasta tuoton realisoituessa, eli silloin kun vakuutuksesta nostetaan varoja tai kun vakuutussopimus päättyy. Mahdollista tuottoa ei siis veroteta sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä, joten sijoittaja voi sekä kustannus- että verotehokkaasti tehdä sijoituskohteiden vaihtoja. Tämän ansiosta sijoittaja voi hyödyntää tehokkaasti korkoa korolle -ilmiötä. Mitä pidempi on sijoitusaika ja mitä suuremmat ovat sijoitustuotot, sitä suuremman hyödyn vakuutuksen kautta sijoittamisesta saa.

Säästöhenkivakuutus sopii hyvin perintösuunnitteluun ja varallisuuden siirtoon jälkipolville

Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen avulla on mahdollista sijoittaa ja kasvattaa varallisuutta itselle sekä siirtää varallisuutta läheisille joustavasti. Sopimuksen omistajalla on mahdollisuus takaisinostaa sopimukselta varoja, mutta kuolemantapauksessa vakuutuksen arvo suoritetaan ennalta määritellyille edunsaajille.

Varallisuuden siirron suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta läheisten taloudelliseen turvaan voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi perintöverojen määrä voi tulla läheisille yllätyksenä ja horjuttaa heidän talouttaan. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun perittävää omaisuutta on vaikeaa muuttaa rahaksi tai kun omaisuuden myyminen ei ole esimerkiksi markkinatilanteen vuoksi järkevää tai mahdollista. Vakuutuksen edunsaajamääräyksen avulla läheisten maksukykyä perintöveron osalta voidaan turvata, sillä kuolemantapauksessa vakuutuskorvaus maksetaan suoraan edunsaajille. Säästöhenkivakuutuksesta maksettava korvaus ei siis kuulu kuolinpesän varoihin, vaan se maksetaan hakemuksen perusteella edunsaajalle riippumatta siitä, onko kuolinpesä ositettu tai ei. Lähiomaisille maksettava korvauksesta tulee maksaa perintöveroa, kun taas muille kuin lähiomaisille maksettava korvaus on pääomatuloverotettavaa tuloa.

Uusiin Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksiin on avauksen yhteydessä lisättävissä Perintöturva-ominaisuus, joka turvaa sijoitettua pääomaa kurssilaskuilta. Sijoitusten kehityksestä riippumatta edunsaajien saama korvaus on pienimmilläänkin yhtä suuri kuin vakuutukseen maksettu pääoma. Perintöturva on maksullinen vain, jos sijoitusten arvo on pienempi kuin vakuutussopimukseen sijoitettu pääoma. Sijoitusten kehittyessä positiivisesti Perintöturva-ominaisuus on maksuton.

Perintöturva-ominaisuus turvaa vakuutussäästöt kuolemantapauksessa.

Kapitalisaatiosopimus tavoitteelliselle ja aktiiviselle sijoittajalle

Nordea Capital on kapitalisaatiosopimus, jonka arvonkehitykseen voi itse vaikuttaa valitsemalla, mihin sijoituskohteisiin sijoitettujen varojen arvo sidotaan. Parhaat hyödyt kapitalisaatiosopimuksesta saa silloin, kun sijoittaja sijoittaa pitkäjänteisesti, hajauttaa sijoitukset useisiin kohteisiin ja vaihtelee sijoituskohteita aktiivisesti.

Kapitalisaatiosopimus poikkeaa säästöhenkivakuutuksesta siten, että siinä ei ole vakuutettua henkilöä eikä siitä siten myöskään makseta kuolemantapauskorvausta. Kuolemantapauksen yhteydessä kapitalisaatiosopimus siirtyy sellaisenaan kuolinpesän varoihin, jolloin se voidaan osituksen yhteydessä siirtää perinnönsaajalle.

Myös yritykset voivat käyttää kapitalisaatiosopimusta sijoitustoiminnassa. Osakeyhtiöiden osalta kapitalisaatiosopimus näkyy lähtökohtaisesti yrityksen taseessa ostohintana, eikä yhtiön tarvitse tehdä sijoitustoiminnan osalta erillisiä kirjauksia taseeseen ennen varojen nostoa ulos sopimuksesta. Kapitalisaatiosopimuksen avulla myös kirjanpito yksinkertaistuu: kun sijoitukset ja niiden vaihdot toteutetaan sijoitusvakuutuksen kautta, yhtiön kirjanpitoon ei tarvitse eritellä jokaista sijoituskohteen myyntiä ja ostoa erikseen.

Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Osittaisissa takaisinostoissa verotettavaa pääomatuloa on se osuus nostosta, joka vastaa tuoton osuutta vakuutuksen varoista nostohetkellä. Tiedot verotuksesta 4.10.2021 mukaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen ja Nordea Capital -kapitalisaatiosopimuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy myy Nordea Visiota ja Nordea Capital -sopimusta asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.


Julkaistu 01.11.2021