Henkilökuvia

Sijoitus­strategiana parempi tulevaisuus

Työskenneltyään yli kaksi vuosikymmentä pääomasijoitusmarkkinoilla ja toteutettuaan 150 yrityskauppaa Jan Ståhlberg päätti aloittaa hankkeen, joka on lähellä hänen sydäntään. Hänen perustamansa Trill Impact sijoittaa yrityksiin, joilla on selkeät vastuullisuustavoitteet.

Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg haluaa 24 menestyksekkään EQT:ssä vietetyn vuoden jälkeen tehdä Trill Impactista kansainvälisen menestystarinan.

Jan Ståhlberg työskenteli pääomasijoittajana kansainvälisen sijoitusyhtiö EQT:n huippupaikalla lähes 24 vuotta, kunnes päätti vuonna 2019 ryhtyä ajamaan itselleen tärkeää projektia. Hän perusti pääomasijoitusyhtiö Trill Impactin, jonka tavoitteena on edistää yhteistä hyvää. Yhtiö pyrkii saamaan aikaan todellista muutosta sijoittamalla pohjoiseurooppalaisiin keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin ja kannustamalla niiden johtoa päätöksentekoon, joka tukee kestävää kehitystä ja positiivisia ilmastovaikutuksia.

Ståhlberg on vakuuttunut, että on mahdollista tehdä hyvää bisnestä ja samalla olla aktiivinen omistaja, jonka lähtökohtana on kestävä kehitys. Tämä näkemys erottaa Trill Impactin muista private equity -yhtiöistä. Jotta kestävän kehityksen edistäminen salkkuyhtiöissä onnistuisi, ovat hyvät suhteet, luottamus ja mitattavuus välttämättömiä. Tuloksellinen liiketoiminta vaatii nykyaikana sekä älyä että sydäntä.

Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg on toiminut muun muassa EQT:n Aasian ja USA:n toimintojen johtajana sekä asunut kolme vuotta New Yorkissa.

Jan Ståhlberg

Syntynyt: Vuonna 1962 Hälleforsissa, Ruotsissa.

Perhe: Puoliso Jennie ja kolme lasta.

Asuu: Asunto Tukholmassa.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Tukholman kauppakorkeakoulusta, MBA-opintoja New York University, Stern School of Business -yliopistossa.

Työtehtävä: Vuonna 2019 perustamansa Trill Impact AB:n toimitusjohtaja.

Aiemmat työtehtävät: SFK, Ovako, EQT:n vuonna 1995 perustetun alkuperäisen sijoitustiimin jäsen. EQT:n varapuheenjohtaja ja osakas lopettaessaan uransa yhtiössä vuonna 2018.

Luottamustehtävät: Bactiguardin, ITB-Med AB:n ja Trelleborg AB:n hallitusten jäsen. Ruotsin shakkiakatemian puheenjohtaja.

– Yksityishenkilöinä alamme sisäistää sen, että kestävän yhteiskunnan luominen ja planeettamme kantokyvyn ylläpitäminen ovat ratkaisevassa asemassa nykyisten ja tulevien sukupolvien kannalta. Myös organisaatiot, poliitikot ja yritykset ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta näitä asioita kohtaan. Kehitys on silti vasta aluillaan. Olen varma, että sijoitukset kestävästi ja ilmastoviisaasti kehittyviin yhtiöihin voivat nopeuttaa kehitystä. Trill Impact voi olla positiivinen voima tässä välttämättömässä muutoksessa, Jan Ståhlberg sanoo.

Trill Impactin tavoite ei ole vaatimaton: se pyrkii johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi pääomasijoitusmarkkinoilla. Ståhlberg keskittyy yhtiöönsä täydellä tarmolla, ja hän näkee valtavaa potentiaalia nopeasti kasvavalla markkinalla. Useiden vuosien kokemus pääomasijoittajana ja teollisuustoimialalta sekä yritysten muutosohjelmista niin Ruotsissa kuin muualla maailmassa ovat muovanneet hänen työtapaansa. Lähtökohtana on, että sijoitusten tulee tarjota hyvää tuottoa. Menestys luodaan kuitenkin henkilökohtaisella panostuksella ja asiantuntijuudella.

– Ne ovat Trill Impactin toiminnan ydinosaamista. Esimerkkinä voin mainita palaverimme, joita pidämme perjantaisin kello yhdeksästä kolmeen ja joissa käymme läpi suunnitellut investointihankkeemme. Aloitamme käymällä läpi liiketoimintaan liittyvät näkökohdat ja sijoituksen tuottomahdollisuudet. Sen jälkeen keskustelemme siitä, miten yhtiö voi parantaa tuottavuuttaan sekä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiaan. Pääomasijoittajien ja vastuullisuusanalyytikoiden välisessä tapaamisessa muodostuu erityinen dynamiikka, jonka avulla voimme ratkaista ongelmia ja luoda alustan muutosten tekemiselle. Keskusteluihin osallistuminen on hyvin mielenkiintoista.

Jan Ståhlberg
Trill Impact sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, jotka edistävät yhteistä hyvää ja tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Trill Impact tekee yhteistyötä Nordean kanssa, ja yhtiön käytettävissä on yli 30 pankin vastuullisuusasiantuntijaa. Lisäksi yhtiössä työskentelee päätoimisesti viisi vastuullisuusanalyytikkoa, jotka ovat hyvin perehtyneitä YK:n kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä lakeihin ja säännöksiin, ajankohtaiseen tutkimustietoon ja teknologian mahdollisuuksiin. He osaavat hyödyntää työssään myös muiden yhtiöiden positiivisia esimerkkejä, ja heillä on vankka kokemus nopeasti kasvavista innovatiivisista aloista, kuten terveydenhuollosta, energiatehokkuudesta sekä jätehuollosta.

– Keskusteltuamme yritysten kanssa niiden kehittämismahdollisuuksista muutoksia alkaa yleensä tapahtumaan. Ajatukset ja ideat siitä, miten yhtiö voi toimia entistä vastuullisemmin ja parantaa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiaan, luovat mahdollisuuksia innovaatioille ja liiketoiminnan kehittämiselle. Tällä tavalla edistämme arvonnousua salkkuyhtiöissämme.

Tärkeä osa Trill Impactin strategiaa on luoda pitkäaikaisia suhteita salkkuyhtiöiden päätöksentekijöiden kanssa. Myös vastuullisuusanalyytikot osallistuvat yritysjohdon tapaamisiin. Siten yrityksiä voidaan paremmin kannustaa kehittymään oikeaan suuntaan.

Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg on intohimoinen shakinpelaaja ja kertoo oppineensa suunnittelutaitoja pelatessaan. ”Kun olet tehnyt siirtosi, et voi enää muuttaa mieltäsi tai siirtää takaisin shakkinappulaasi.”

Yksi Trill Impactin sijoituskohteista on Nordomatic, joka on Ruotsin suurin riippumaton ympäristöystävällinen kiinteistöautomaatioyhtiö. Trill Impactista tuli yhtiön enemmistöomistaja viime kesänä. Ståhlbergin ja hänen kollegoidensa tavoitteena on edistää aktiivisesti Nordomaticin jo ennestään vahvaa vastuullisuusagendaa ja auttaa sitä ottamaan uusia kehitysaskelia.

Uuden sijoitusyhtiön perustajan on oltava kärsivällinen. Ensimmäinen vuosi on sujunut suunnitelmien mukaan, mutta tekemistä on vielä paljon. Eläkepääoma ja suurten yhteisöjen pääoma liikkuvat verkkaisesti.

Ajattele, minkälaisen muutoksen saisimme aikaan, jos osa yhteisestä eläkepääomasta sijoitettaisiin kannattaviin yhtiöihin, jotka painottavat liiketoiminnassaan vastuullisuusasioita. Toki me kaikki voimme vaikuttaa hieman henkilökohtaisilla teoillamme, mutta osallistumalla yhtiöiden rakentamiseen kymmenen, kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä voimme edistää entistä paremmin sukupolvien kannalta välttämätöntä muutosta.

Jan Ståhlberg
Trill Impact tekee tiivistä yhteistyötä Nordean kanssa ja käyttää pankin vastuullisuusasiantuntijoiden palveluita.

Elämme keskellä vastuullisuuden megatrendiä. Sen osoitti esimerkiksi yhdysvaltalaisen sijoitusjätti Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink, kun hän tammikuussa 2019 ilmoitti, että yhtiöiden vastuullisuus- ja ympäristötyöllä olisi jatkossa merkittävä rooli Blackrockin sijoitusvalinnoissa. Myös Greta Thunbergin kannanotot ja aikuisille asettamat selkeät vaatimukset siitä, että nyt on aika toimia yhteisen planeettamme pelastamiseksi, ovat näkyneet ja kuuluneet.

– Nuorten sanotaan olevan liikkeelle paneva voima kuluttajalähtöisessä muutoksessa. Yhä useammat vaativat, että yritykset lisäävät vastuullisuus- ja ympäristötyötään. Greta Thunberg ja hänen ikätoverinsa äänestävät seuraavissa vaaleissa ja voivat vaikuttaa kehitykseen. Paljon tulee siis tapahtumaan tulevaisuudessa.

Aika on siis otollinen Trill Impactin sijoitusstrategialle ja sen salkussa olevien yhtiöille.

Jan Ståhlberg näkee tulevaisuuden myönteisenä. Takana on pitkä ja menestyksekäs ura pääomasijoittajana ja EQT:n alkuperäisen sijoitustiimin jäsenenä. Nyt hänen aikansa on panostaa nuorempiin sukupolviin, kestävän kehityksen näkökulmasta. Ståhlbergin henkilökohtainen sitoutuminen näkyy muun muassa osallistumisessa ruotsalaisen shakkiakatemian toimintaan, joka on lähellä hänen sydäntään. Siellä nuorilla on mahdollisuus pelata shakkia taustasta riippumatta. Henkilökohtaisesta panostuksesta kertoo myös se, että Trill Impact on saanut nimensä Ståhlbergin esikoisen mukaan. Nimen voi nähdä lupauksena valoisasta tulevaisuudesta.

Teksti: Anders Ström  Kuvat: Peter Cederling

Julkaistu 11.11.2020