Kestävä kehitys

”Rahoitusalalla on tärkeä rooli ympäristön­suojelussa”

Kuva: Shutterstock

Stefan Henningsson vastasi 12 vuoden ajan ilmasto- ja energia-asioista Maailman Luonnon Säätiössä WWF:ssä. Viime syksynä hän aloitti ilmastoasiantuntijana Nordean vastuullisen rahoituksen yksikössä.

Mikä sai sinut vaihtamaan pankkimaailmaan?

– Päätökseen oli kaksi syytä. Ensinnäkin uskon, että rahoitusala on keskeisessä roolissa, kun pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hillitsemään pahimpia ilmastonmuutoksen seurauksia. Paljon tehdään jo nyt. Esimerkiksi vihreistä bondeista on tullut iso hitti joukkolainamarkkinoilla, mutta enemmänkin voidaan tehdä. Rahoitusalalla on tässä suhteessa vahva nousu edessään. Minusta tuntui, että WWF:ssä olin vähän sivustakatsojan asemassa.

– Toisekseen Nordean rekrytointiprosessissa kävi selväksi, että minua ei valittu rahoitusalan osaamiseni vaan ilmastoasiantuntemukseni vuoksi. Se tuntuu hienolta. Täällä voin sekä oppia uutta että auttaa muita.

Stefan Henningsson

Työ: Nordean ilmastoasiantuntija.

Ikä: 48 vuotta.

Asuinpaikka: Åkersberga Tukholman lähellä.

Perhe: Puoliso, kaksi poikaa ja tytär.

Harrastukset: Tennis, golf, juoksu, perheen kanssa puuhastelu.

Ympäristöinnostus: Kiinnostui lukiossa ydinvoimakysymyksestä ja teki tutkielman eri energiantuotantotapojen ympäristövaikutuksista. Opiskeli tuotantotaloutta Linköpingin yliopistossa ja koki ympäristöherätyksen kuultuaan luennolla, miten paljon muovia kuluu kurkkujen muovikääröihin. Ensimmäinen työprojekti koski jätteiden vähentämistä elintarvikealan alihankintaketjussa.

Mitä teit WWF:ssä?

– Olin mukana innovaatiohankkeessa, jossa kartoitettiin ja tuettiin Kiinassa, Intiassa ja Pohjoismaissa energiateknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää öljyn, kaasun ja hiilen käyttöä. Olin myös mukana yhteiskunnallisessa vaikutustyössä, jolla ajettiin Ruotsiin ilmastolakia. Se tuli voimaan tammikuussa 2018. Osa työtäni oli myös suuryrityksien auttaminen siirtymäsuunnitelmien, ympäristöstrategioiden ja ilmastositoumuksien laatimisessa.

Miksi ihmeessä pankki rekrytoi ilmastoasiantuntijan?

– Rahoitusalaan kohdistuu nyt suuri paine sekä kansalaisjärjestöistä että EU:sta, joka on julkaissut ison keinopaketin rahoitusalan uudistamiseksi, niin sanotun kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman. Myös asiakkaat ja etujärjestöt ovat alkaneet vaatia yhä äänekkäämmin, että otamme ilmastoasiat tosissamme. Monet investoijat hukkasivat mahdollisuutensa, kun käänne kohti parempia energialähteitä alkoi. Euroopan isojen energiayhtiöiden kokonaismarkkina-arvosta katosi viidessä vuodessa puolet, kun pienet yhtiöt kaappasivat investoinnit. Uudet päästötavoitteet pakottavat uudistumaan. Kymmenen vuoden päästä ovat kannattavia aivan eri asiat kuin nyt, ja pankin pitää olla selvillä muutoksesta. Muuten on vaara, että hukkaamme mahdollisuuksia ja myöhästymme seuraavista käänteistä. Olen kuitenkin saanut huomata, että kollegani täällä ovat hyvin perillä asioista. Nordea on myös yksi pankeista, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta.

Stefan Henningsson, Nordean ilmastoasiantuntija.

Mitä tehtäviisi Nordeassa kuuluu?

– Koordinoin ilmastonmuutokseen liittyvien siirtymäriskien hallintaa Nordea-konsernissa. Kun uusi tekniikka syrjäyttää vanhan, sitoutuminen vanhaan tekniikkaan on riski. Lisäksi ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan fyysisiä riskejä, kuten tulvia ja äärimmäisiä sääilmiöitä. Monet toimialat ovat riippuvaisia säästä ja maaperän ominaisuuksista, ja meidän on pankkina ja sijoittajana osattava ottaa se huomioon. Lisäksi osallistun esimerkiksi päästövähennysten taloudellisten vaikutusten arviointiin.

Miten pankki voi vaikuttaa ilmastoon?

– Me voimme investoida entistä enemmän ilmastotekniikkaan ja lakata investoimasta hiilivoimaan tai yrityksiin, jotka ovat riippuvaisia hiilestä. Sijoittajana tai lainoittajana voimme vaatia päästövähennyksiä. Me voimme tarjota – ja tarjoammekin  – yksityisasiakkaille tavallista edullisempia vihreitä asuntolainoja ympäristöystävällisen asunnon ostoon.

Mikä on sinusta tärkein ilmastotoimenpide?

– Päästöjen nopea vähentäminen. Lisäksi poliitikkojen ja myös pankkien ja suuryritysten pitää vaatia itseltään enemmän ja ryhtyä toimeen.

Millaisena näet tulevaisuuden? Onko siellä toivoa vai epätoivoa?

– Minulle antaa toivoa se, että monet sijoittajat ovat alkaneet toimia. Samaan aikaan tuntuu epätoivoiselta, kun näkee, miten hitaasti monet eniten päästöjä tuottavat maat toimivat. Toisaalta kansalaisjärjestöt ovat heränneet. Esimerkiksi USA:ssa Trumpin politiikkaa uhmaavat monet osavaltiot ja kaupungit, ja niissä asuu yli puolet yhdysvaltalaisista. Ja hiilivoiman osuus sekä USA:ssa että Euroopassa pienenee nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Onko sinulla jokin ilmastoviisas neuvo Nordean asiakkaille?

– Me kaikki vaikutamme ilmastoon sillä, mitä syömme, miten liikumme, miten asumme ja mitä ostamme. Mutta kannattaa muistaa myös pörssin merkitys. Tarkista, millaisissa rahastoissa sijoituksesi ovat. Nordea on tutkimusten mukaan yksi maailman vastuullisimmista pankeista, ja sillä on iso valikoima kestäviä sijoituskohteita. Ota asia puheeksi sijoitusjohtajasi kanssa.

Julkaistu 03.04.2020