Kestävä kehitys

Rahasto, joka panostaa tulevaisuuden ratkaisuihin

Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka etsivät aktiivisesti ratkaisuja nykypäivän ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Rahaston hiilijalanjälki on suurempi kuin Nordean muiden vastuullisten rahastojen, mutta se ei ole sattumaa. Salkunhoitaja Thomas Sørensen kertoo, miten tämä sopii yhteen vastuullisuuden kanssa.

Tuulivoimalat, aurinkoenergialaitteet ja sähköautot sekä ympäristöä aiempaa vähemmän kuormittavat tuotanto-olosuhteet ovat merkkejä vihreästä vallankumouksesta. Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahasto painottaa juuri tällaisia tulevaisuuden ratkaisuja nykypäivän haasteisiin. Se sijoittaa yrityksiin, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja ja pyrkivät ratkaisemaan ilmasto- ja ympäristöhaasteita eri puolilla maailmaa.

Sijoittajien kiinnostus kestäviä ratkaisuja kohtaan on lisääntynyt viime vuosina tasaiseen tahtiin. Nykyään yhä useammat haluavat sijoittaa kestävään tulevaisuuteen. Sijoituskohteita valittaessa on myös alettu kiinnittää huomiota rahastojen hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärään. Rahastoja vertailtaessa käy ilmi, että Ilmasto ja Ympäristö -rahaston hiilijalanjälki on suurempi kuin monien muiden kestäviä ratkaisuja painottavien rahastojen.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Tämä johtuu rahaston salkunhoitajan Thomas Sørensenin mukaan siitä, että rahasto sijoittaa moniin vastuullisesti toimiviin yrityksiin, jotka kuitenkin rakentavat muille yrityksille esimerkiksi tuulivoimaloita ja vedensuodattimia. Nämä ratkaisut voivat auttaa yrityksiä toimimaan entistä kestävämmin ja vähentämään muun muassa hiilidioksidipäästöjään ja veden kulutusta.

– Hieman yksinkertaistetusti voi sanoa, että jos tuulivoimaloita ei rakennettaisi, ei pystyttäisi hyödyntämään tuulen energiaa. Sähköauton valmistaminen tai tuulivoimalan rakentaminen aiheuttaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tietokonetyö toimistossa. Muut yritykset tarvitsevat monia tuotteita, jotta ne voivat muuttaa toimintaansa kestävämmäksi. Keskitymme yrityksiin, jotka valmistavat ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, Thomas Sørensen sanoo.

Lentoliikenteen päästöjä vähennetään

Amerikkalainen Hexcel on yritys, jonka hiilijalanjälki on yksi suurimmista Ilmasto ja Ympäristö -rahastossa. Hexcel on kuitenkin yksi maailman johtavista lentokoneissa käytettävien hiilikuitukomposiittien valmistajista. Se siis auttaa kansainvälistä ilmailuteollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Komposiittimateriaalit ovat kevyempiä ja vahvempia kuin esimerkiksi teräs ja alumiini. Siksi niitä käytetään useimmissa uusissa lentokoneissa, esimerkiksi Airbus 380:ssa ja Boeing B787:ssa. Muun muassa Cambridgen ja Sheffieldin yliopistojen tutkijat ovat tarkastelleet komposiiteista ja alumiinista valmistettujen lentokoneiden eroja. He totesivat jo vuonna 2014, että komposiittimateriaaleihin kannattaa panostaa.

Komposiittien käyttö lentokoneen valmistuksessa aiheuttaa kaksinkertaiset hiilidioksidipäästöt alumiinin käyttöön verrattuna, mutta komposiittimateriaalista valmistettu kone on niin paljon kevyempi, että sen koko käyttöiän hiilidioksidipäästöt ovat jopa 20 prosenttia pienemmät.

Tutkimukseen osallistunut Sheffieldin yliopiston professori Alma Hodzic (Advanced Materials Technologies) kertoo Cambridgen yliopiston uutislehdessä, että pienempi polttoaineen kulutus kompensoi reilusti komposiittimateriaalin käytöstä aiheutuvat suuremmat ympäristövaikutukset.

– Vaikka ilmailualalla kiistelläänkin asiasta, komposiittimateriaalien ympäristölliset ja taloudelliset edut tekevät niistä paljon paremman vaihtoehdon.

Hexcel on saanut useita palkintoja työstään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yhtiön on palkinnut muun muassa Washingtonin paikallinen ympäristöviranomainen Northwest Clean Air Agency juuri sen takia, että Hexcel auttaa muita yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Thomas Sørensenin mukaan tämä on myös todella hyvä syy sijoittaa Hexceliin.

– Päästöjä voidaan vähentää eniten lentokoneen käytössä, ja suurin osa hiilidioksidipäästöistä syntyy nimenomaan käytöstä. Vaikka tuotanto aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä, Hexcel auttaa kokonaista toimialaa toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin ja kestävämmin. Se on siksi otettu mukaan Ilmasto ja Ympäristö -rahastoon, hän sanoo.

Ilmastotietoisuus on muutakin kuin hiilijalanjälki

Myös monet muut Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahaston sijoituskohteet ovat teollisuusyrityksiä, joiden valmistamien tuotteiden avulla muut yritykset muuttavat toimintaansa kestävämmäksi.

Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Linde, Air Liquide ja Veolia. Ne kaikki kuuluvat salkun eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin yhtiöihin, mutta toimittavat ilmastoratkaisuja, joiden avulla niiden asiakkaat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Siten ne auttavat rakentamaan vähäpäästöisempää yhteiskuntaa.

Lisäksi ne vähentävät ilmasto- ja ympäristövaikutuksia muilla tavoilla. Esimerkiksi ranskalainen Veolia kehittää teknologioita veden kierrätystä ja jäteveden käsittelyä varten.

– Veolian ratkaisujen avulla muut yritykset voivat vähentää energiankulutustaan ja kierrättää materiaaleja. Yhtiön hiilijalanjäljessä ei kuitenkaan näy valmiiden ratkaisujen vaikutus muiden yritysten hiilidioksidipäästöihin sekä veden ja muiden energiamuotojen kulutukseen, Thomas Sørensen sanoo.

Hän toteaa, että hiilijalanjäljen käyttö ainoana kestävyyttä mittaavana tekijänä voi siten johtaa sijoittajia harhaan.

– Hiilijalanjälki on toki yksi niistä monista tekijöistä, joihin sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota, mutta ei pidä tuijottaa pelkästään sitä, Sørensen painottaa.

Mitä hiilijalanjälki tarkoittaa?

• Hiilijalanjälki kertoo jonkin tuotteen, yrityksen tai valtion aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän.

• Yrityksen hiilijalanjälki sisältää kaikki hiilidioksidipäästöt aina tuotannosta yrityksen lämmitykseen ja valaistukseen.

• Hiilijalanjälki voi viitata eri asioihin. Se voi esimerkiksi kertoa, miten paljon hiilidioksidipäästöjä auton valmistuksessa syntyy, mutta voi myös tarkoittaa sitä, miten paljon hiilidioksidipäästöjä auton käyttö aiheuttaa.

– Tarkastelemme sijoituskohteidemme kokonaisvaikutusta, eli myös veden kulutusta, vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja muita saastepäästöjä. Eri puolilla maailmaa mitataan hiilijalanjälkeä eri tavoilla. Siksi kannatamme läpinäkyvyyden lisäämistä tässä asiassa, jotta otetaan huomioon koko arvoketju ja monet ilmastoon ja ympäristöön liittyvät ongelmat, Sørensen sanoo.

Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahasto on ollut olemassa yli 10 vuotta. Kehitys on ollut positiivista, ja Sørensenin mukaan jatkuvasti löytyy uusia, sekä taloudelliselta että ilmaston ja ympäristön kannalta hyviä sijoituskohteita. Digitalisaatio alkaa toden teolla vaikuttaa raskaaseen teollisuuteen.

– Teknologia on kehittynyt viime vuosina etenkin kuluttajalähtöisillä aloilla. Nyt aletaan kuitenkin tehostaa erityisesti maataloutta ja rakentamista digitaalisilla ratkaisuilla. Se on erittäin mielenkiintoinen kehityssuunta, sillä näillä aloilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön ja ilmastoon myönteisesti, Sørensen näkee.

Tietoja rahastosta:

Nordea 1 – Ilmasto ja Ympäristö

Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja ja pyrkivät ratkaisemaan ilmasto- ja ympäristöhaasteita eri puolilla maailmaa.

Rahasto on osa uutta Vastuullinen valinta -tuotevalikoimaa, jonka tuotteet täyttävät tiukat vastuullisuuden laatuvaatimukset, eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät näkökohdat.

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Lisätietoja rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelussa. 

Kirjoittanut: Nina Azoulay

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Nordea Funds Magazinessa.

Julkaistu 23.05.2019