Henkilökuvia

Nyt on aika ajatella toisin!

Eric Pedersen, vastuullisesta sijoittamisesta Nordeassa vastaava johtaja, elää kuten opettaa. Hän lentää harvoin, ajaa sähköautolla eikä juuri syö punaista lihaa. Hänen viestinsä on, että ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset riskit ovat myös rahallisia riskejä sijoittajalle.

Eric Christian Pedersen
Vastuullisen sijoittamisen johtaja Eric Pedersen on toiminut Nordeassa vuodesta 1996 lähtien kahden vuoden pätkää lukuun ottamatta. Nykyisessä tehtävässään hän aloitti vuonna 2020.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin vetäjän Eric Pedersenin ura on kuin lähihistorian oppitunti. Se alkoi Kööpenhaminan yliopistossa tutkielmalla Intian talousreformeista. Myös hänen henkilöhistoriansa on pienen romaanin mittainen. Hänen nykyinen tehtäväkenttänsä sen sijaan on kuin räväkkä popkappale.

Vastuullisen sijoittamisen kenttä elää ja kehittyy kovaa vauhtia.

– Vastuullisuudesta alettiin puhua jo 30 vuotta sitten. Silloin esimerkiksi ammattiliitot ja seurakunnat olivat tarkkoja sijoitussalkkujensa eettisyydestä. Ne eivät halunneet sijoittaa tietyille aloille, kuten alkoholi- ja tupakkateollisuuteen, ja olivat valmiita sen vuoksi tinkimään tuotoistaan. Moraali oli tärkeämpää kuin voitto, Pedersen kertoo.

Eric Christian Pedersen

Eric Christian Pedersen

Vastuullisen sijoittamisen johtaja, Nordea Asset Management.

Syntynyt: 1965 Wienissä Itävallassa.

Asuinpaikka: Sorgenfri Kööpenhaminan ulkopuolella.

Perhe: Vaimo Trine ja kolme lasta aikaisemmasta avioliitosta.

Ura: Aloitti Nordeassa (silloisessa Unibankissa) vuonna 1996. Oli vuodet 2007–2008 Putnam Investmentsissä ja palasi sitten Nordeaan.

Esikuva: Ihmiset, jotka ymmärtävät käyttäytyä kunnolla – ja ovat valmiita tarvittaessa tekemään vaikeita valintoja.

Vapaa-ajan harrastukset: Historia, elokuvat ja kirjallisuus.

Sitten tietoisuus ilmastonmuutoksesta alkoi kasvaa. Kun Nordean ensimmäinen ilmastorahasto lanseerattiin vuonna 2008, se kiinnosti vielä melko pientä joukkoa.

– Sen jälkeen on tullut yhä selvemmäksi, että ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset riskit ovat myös taloudellisia riskejä sijoittajille. 

Asennemuutokseen ovat vaikuttaneet YK:n ja EU:n ohjeistukset, mutta iso merkitys on myös lakimuutoksilla ja nopealla tiedonvälityksellä. Ympäristörikoksista, joista ennen sai lähinnä nuhteita, voi nykyään seurata miljardiluokan korvausvaatimukset. Sosiaalisssa medioissa keskustelua ruokkivat muun muassa uutiset USA:n ja Australian maastopaloista, tropiikin myrskyistä tai Euroopan tulvatuhoista.

– Aikaisemmin voitiin keskustella siitä, onko ilmastonmuutos totta ja jos on, kiihtyykö se. Nyt jokainen voi nähdä, että se tapahtuu tässä ja nyt. Kun samaan aikaan mietitään, miten paljon fossiilisia polttoaineita maailma sietää, yhä useampi ymmärtää, että näin ei voi jatkua.

Vastuuton yritys on huono sijoitus

Yhä useampi ymmärtää myös, että on taloudellinen riski sijoittaa ympäristölle haitalliseen – ja siten myös juridisesti ja poliittisesti kyseenalaiseen – toimintaan, vaikka se tällä hetkellä olisi tuottavaa.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersenillä on tiimissään 27 kollegaa. Tiimin osaaminen ESG-sijoittamisessa on arvioitu yhdeksi maailman parhaista.

– On selvää, että yrityksen vastuullisuus vaikuttaa nyt suoraan sijoituksen tuottoon – ainakin pitkällä aikavälillä. Eläkerahastot, jotka tähtäävät pitkäkestoiseen kasvuun, ovat suhtautuneet tähän vakavasti jo pitkään.

Esimerkiksi fossiiliteollisuutta ei enää välttämättä ole olemassa 30 vuoden päästä, ainakaan kaikilta osin.

– Hiilen osalta vastaus on selvä. Kymmenessä vuodessa joukoittain pörssinoteerattuja hiilikaivosyhtiöitä on mennyt konkurssiin. Eikä sieltä tule enää hyviä sijoituskohteita. Paitsi ehkä hyvin lyhyellä aikavälillä, jos halutaan hyötyä ääri-ilmiöistä, kuten Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sama koskee öljy- ja kaasuyhtiöitä, mutta niiden osalta aikajänne on Pedersenin mukaan pidempi ja siihen mahtuu todennäköisesti nousuja ja laskuja. Viime kuukausina öljy-yhtiöt ovat tehneet todella hyvää tiliä, mutta jos Pariisin sopimus toteutetaan edes osittain, suurin osa nykyisistä öljy- ja kaasukentistä suljetaan melko pian.

EU valmistelee parhaillaan uusia määräyksiä Eurooppaan tuotaville raaka-aineille. Pian raaka-aineiden tuojilta vaaditaan selvitys niin puhtaudesta, ympäristövaikutuksista kuin työntekijöiden kohtelustakin.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersen pitää hyvänä uusia EU-säädöksiä, jotka vaativat ympäristövaikutusten selvittämistä kaikista Eurooppaan tuotavista raaka-aineista.

Tulevaisuudessa esimerkiksi Amazonasin sademetsien metsätuhoihin sekaantuneiden yritysten on vaikeaa tuoda tuotteitaan Eurooppaan.

– Aikaisemmin tällaiselle toiminnalle oli vaikeaa määrittää hintaa. Vaikka metsätuhot olivat haitaksi maapallolle, niiden ei nähty vahingoittavan yrityksen taloutta suoraan. Nyt yhtiöiden vienti EU:hun loppuu, jos ne jatkavat tällaista toimintaa. Se on konkreettinen taloudellinen riski.

Yksi selkeimmistä esimerkeistä on Volkswagen. Vuonna 2015 paljastui, että yhtiö oli tietoisesti vääristellyt päästötestien tuloksia, jotta autot vaikuttaisivat todellista vähäpäästöisemmiltä ja alittaisivat sallitut raja-arvot. Huijaus koski kaikkiaan 11:tä miljoonaa autoa, joita oli myyty kaikkialla maailmassa. Väärennös tuli yhtiölle kalliiksi, ja se maksaa siitä edelleen.

– 20 vuotta aiemmin seuraukset eivät todennäköisesti olisi olleet kovin suuret, mutta nyt yhtiö on maksanut sakkoja ja korvauksia yli 30 miljardin euron edestä ja johtajia on joutunut vankilaan. Siinä on riskin hinta.

Eric Christian Pedersen
Eric Pedersen on pitkään korostanut uusiutuviin energiamuotoihin sijoittamisen tärkeyttä ja painottanut, että riippuvuutta venäläisestä kaasusta pitää vähentää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on korostanut tätä näkökulmaa entistään.

Ukrainan sota hidasti vastuullisuuskehitystä

Uransa aikana Pedersen on huomannut, että vastuullisen sijoittamisen kehitys on kulkenut eri tahtia Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

– Ruotsissa on asukaslukuun suhteutettuna maailman suurimmat rahastomarkkinat, ja siellä alettiin valikoida rahastojen sisältöjä jo varhain. Muut Pohjoismaat seurasivat pian perässä. Pohjoismaissa on suunnilleen samanlainen näkemys siitä, miten yhteiskunnan pitäisi toimia. Varmaan siksi myös eettinen ja vastuullinen sijoittaminen yleistyi meillä nopeammin kuin muualla.

Eric Pedersen ja hänen 27 kollegaansa muodostavat huipputiimin, johon vastuullisiin rahastoihin sijoittavat eurooppalaiset ja kansainväliset asiakkaat luottavat. Nordean asiantuntemus ESG-sijoittamisessa on arvioitu parhaimpien joukkoon. Myös uusien sijoitusten määrä on kärkiluokkaa.

– ESG:stä eli vastuullisuudesta on tullut ”the next big thing”. Viimeiset 24 kuukautta ovat olleet huimia. Ja EU:n kestävän rahoituksen suunnitelma, jonka EU-komissio hyväksyi vuonna 2021, antaa vain lisää vauhtia. Se määrittelee, millainen rahaston pitää olla, jotta sitä voi sanoa vastuulliseksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hidastanut kehitystä hieman, mutta toisaalta esimerkiksi energiaturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat korostuneet Venäjän vastaisten pakotteiden myötä.

Eric Christian Pedersen
”Pohjoismaissa on suunnilleen samanlainen näkemys siitä, miten yhteiskunnan pitäisi toimia. Varmaan siksi myös eettinen ja vastuullinen sijoittaminen yleistyi meillä nopeammin kuin muualla”, Eric Pedersen arvelee.

Miten Ukrainan sodan kaltaiset tapahtumat vaikuttavat siihen, kuinka kiinnostavaa vastuullinen sijoittaminen on?

– Kahdella tavalla. Toisaalta ne osoittavat, että vastuullinen sijoittaminen esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin ja irrottautuminen venäläisestä kaasusta on järkevää. Toisaalta Ruotsissa ja Suomessa käytävä puolustuspoliittinen keskustelu on herättänyt kysymyksiä siitä, pitäisikö aseteollisuuskin lukea vastuulliseksi. Ongelma on kuitenkin se, että aseita tehdään ihmisten tappamiseen eikä voida kontrolloida, mihin ne lopulta päätyvät.

Pedersenin mukaan aseteollisuuteen sijoittamiseen voi olla syynsä, mutta vastuulliseksi sijoittamiseksi sitä ei pitäisi sanoa.

Olisin muutenkin varovainen sen suhteen, mitä sanotaan vastuulliseksi. Aseiden valmistaminen voi olla tarpeellista demokratian puolustamiseksi, mutta se, että jokin asia on tarpeellinen, ei ole sama asia kuin vastuullinen tai kestävä. Jokin aika sitten keskusteltiin ruotsalaisten aseiden käytöstä Jemenin sodassa. Miten siihen pitäisi suhtautua?

Kohti vihreää siirtymää

Ennen pankkiuraa Eric Pedersen työskenteli YK:n tehtävissä Malissa. Nordeaan hän siirtyi vuonna 1996 ja on pysynyt pankissa parin vuoden taukoa lukuun ottamatta. Hänen tittelinsä on ehtinyt olla Head of Product Development, Head of Retail Products ja Head of Strategy. Hän on toiminut myös Nordean Singaporen toimipisteen johtajana.

Eric Christian Pedersen
Vastuullinen sijoittaminen on tapa, jolla jokainen meistä voi nopeuttaa vihreää siirtymää, Eric Pedersen sanoo.

Vastuullisen sijoittamisen johtajana Nordea Asset Managementissa Pedersen on ollut nyt kaksi vuotta. Hänen kiinnostuksensa vastuullisuuskysymyksiin juontuu kuitenkin paljon kauempaa. Hän myös elää niin kuin opettaa: lentää harvoin, ajaa sähköautoa eikä juuri syö punaista lihaa.

– Nämä arvot ovat aina olleet minulle tärkeitä ja olen ollut huolissani planeetan tilasta. Nyt on selvää, että koko arvoketju pitää muuttaa, jos ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa.

Pederseniä motivoi ajatus, että hän voi auttaa ihmisiä vaikuttamaan sijoituksillaan vihreään siirtymään ja tehdä kapitalismista vastuullisempaa. Silloin nykyinen järjestelmä pysyy pystyssä ja maapallo selviää.

– Perinteisesti tällaista ajattelua on ehkä pidetty vasemmistolaisena, mutta nykyään yhä useammat näkevät, että kaikki liittyy kaikkeen. Tuntuu, että maailma on alkanut ajatella minun laillani, Pederson sanoo nauraen.

Teksti: Niklas Wahllöf  Kuvat: Lars Just

Julkaistu 30.06.2022