Kestävä kehitys

Nordea ja Nasdaq mittaavat vastuullisuutta

Anders Langworth
Nordean vastuullisuusjohtaja Anders Langworth. Kuva: Karl Nordlund

Viime vuonna Nordea aloitti arvopaperipörssi Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sijoitusrahastojen vastuullisuudesta.

Yhteistyöstä syntyi mittari, joka havainnollistaa asiakkaille, miten Nordea huomioi kestävän kehityksen ja ympäristökysymykset ja kuinka asiakkaan sijoitukset vaikuttavat ympäristöön.

Rahoitusalalla on suuri vaikutus ympäristöön. Pitkällä aikavälillä sijoittaja voi vaikuttaa rahoillaan yritysten päästöihin ja toimintatapoihin, Nordean vastuullisuusjohtaja Anders Langworth sanoo. 

– Asioiden yhteyttä ei kuitenkaan ole aina helppo nähdä. Meidän tehtävämme on tehdä yhteys näkyväksi, mutta tähän asti on ollut vaikeaa havainnollistaa se konkreettisilla luvuilla.

Mittarin perustana vastuullisuusraportit

Vastuullisuusmittari eli Vastuullisuusjalanjälki-yhteenveto on saatavissa Nordean vastuullisiin yhdistelmärahastoihin, vastuullisiin mallisalkkuihin ja Nordea Henkivakuutuksen vastuullisiin Maapallokoreihin.

Private Banking -asiakkaat voivat nähdä rahastojen Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon tavatessaan sijoitusneuvojansa verkkopalvelussa tai pankkitoimipisteessä. Yhteenvedosta on helppo nähdä, mikä ero on vastuullisella ja tavanomaisella sijoittamisella. Luvut myös havainnollistetaan konkreettisilla vertailukohdilla, kuten Thaimaan-lennoilla ja jätesäkeillä.

Miten vastuullisuutta käytännössä mitataan?

– Luvut perustuvat sellaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraportteihin, jotka ovat mukana rahastoissamme. Mittausmenetelmän on kehittänyt Nasdaq, jolla on valtava määrä tietoa yhtiöistä, Langworth kertoo.

Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa

Vastuullisuusjalanjäljen määrittelemisessä huomioidaan vedenkulutus, hiilidioksidipäästöt, tuotannosta syntyvät jätteet ja fossiilisten polttoaineiden käyttö. Nämä ovat tärkeimpiä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tekijöitä.

Sijoitusten ympäristövaikutus lasketaan suhteuttamalla sijoituksen suuruus koko yhtiön ympäristöjalanjälkeen. Jos sijoittaja omistaa prosentin yhtiöstä, hän omistaa myös prosentin yhtiön päästöistä ja jätteistä.

Vuonna 2019 vastuullisissa rahastoissa oleva pääoma kasvoi 87 prosenttia. Vuoden lopullista vastuullisten rahastojen valikoimaa laajennettiin entisestään.

– En tiedä, seuraavatko muut pankit meidän esimerkkiämme, mutta on hienoa, että me Nordeassa olemme uskaltaneet ensimmäisinä tarjota tämän mahdollisuuden, Langworth sanoo.


Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon tuottaa Nasdaq, ja se perustuu Nordean vastuullisen mallisalkun analyysiin per 29.2.2020. Analyysi tehdään sijoituskohteen osakesijoituksista, joita verrataan NASDAQ Developed Markets- ja Emerging Markets -indekseihin. Korkosijoitukset eivät sisälly analyysiin. Laskelmat perustuvat 100 000 euro n sijoitukseen, josta noin 50 prosenttia kohdistuu osakkeisiin. Yhteenvedon tarkoitus on antaa sijoittajalle yleistä tuotetietoa. Esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä.

Julkaistu 30.05.2020