Kestävä kehitys

Nordea Global Disruption sijoittaa uraauurtaviin ratkaisuihin

Nordea Global Disruption -rahaston salkunhoitajat etsivät innovatiivisia yhtiöitä, jotka luovat uusia tuotteita sekä ratkaisuja ja haastavat alojensa vakiintuneet toimijat.

Kuva: Shutterstock

Monista uutta teknologiaa tai uusia ratkaisuja kehittäneistä taikka täysin uuden liikeidean keksineistä yhtiöistä on tullut suuria ja erittäin kannattavia. Ne ovat horjuttaneet vakiintuneita markkinoita ja muuttaneet niiden pelisääntöjä. Näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi Spotify, Uber ja Tesla. Tällaisissa visionäärisissä yrityksissä on paljon potentiaalia kehittyä oman alansa edelläkävijöiksi, joilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa.

Nordean Global Disruption -rahasto pyrkii löytämään maailmalta nämä yhtiöt, jotka erottuvat muista ja joiden uudenlainen ajattelu voi tuottaa voittoa tulevaisuudessa. Miten salkunhoitajat sitten löytävät tällaisia yhtiöitä, joiden liikeidea haastaa markkinoita ja voi parhaimmillaan muuttaa niitä voimakkaasti?

Rahaston salkunhoitajat ovat analysoineet strategisesti eri markkinoilla ja eri puolilla maailmaa toimivia yhtiöitä. He ovat valinneet noin 1 000 yhtiötä, joilla on potentiaalia tulla edelläkävijäksi kotimarkkinoillaan tai jotka jo ovat edelläkävijöitä. Näiden joukosta valitaan 40–60 osaketta, joista muodostetaan tasapainoinen ja korkealuokkainen rahastosalkku. Tavoitteena on tarjota osuudenomistajille hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Ihmiset, vastuullisuus ja teknologia

Rahaston sijoituskohteet jaetaan kolmeen ryhmään: ihmiset, vastuullisuus ja teknologia.

Saksalainen ruoan kotiinkuljetuspalveluja tarjoava Delivery Hero on yksi ensimmäiseen ryhmään kuuluvista yhtiöistä. Delivery Hero, joka myös omistaa Foodoran, on kasvanut vahvaksi toimijaksi ruoankuljetuksessa pitkälti kaupungistumisen ansiosta. Lisäksi monet haluavat nykyään tilata helposti ruokaa verkosta.

Vastuullisuus-ryhmään kuuluu muun muassa Hexcel, joka on maailman johtava hiilikuidun valmistaja. Yhtiöstä on tullut suuri kansainvälisen lentokoneteollisuuden tavarantoimittaja, koska uusissa lentokoneissa käytetään yhä enemmän juuri hiilikuitua. Se on kevyempää ja vahvempaa kuin esimerkiksi teräs ja alumiini. Tämän ansiosta uudet lentokoneet ovat entistä polttoainetehokkaampia ja niiden hiilidioksidipäästöt vähäisemmät.

Teknologia-ryhmään kuuluva PayPal on digitaalisia maksupalveluja tarjoava yhtiö, jonka monet tuntevat sen kaikkialla maailmassa toimivasta maksujenvälitysjärjestelmästä. Yhtiö on erittäin suuri toimija markkinoillaan, ja se on hyötynyt verkkokaupan voimakkaasta kasvusta.

Sektorien rajat ylittäviä sijoituksia

Monet markkinoilla toimivista innovaatioihin keskittyvistä rahastoista sijoittavat vain teknologiasektorille. Nordea Global Disruption -rahasto sijoittaa kuitenkin useille eri sektoreille, koska muutkin kuin teknologiayhtiöt voivat olla edelläkävijöitä.


Nordea 1 – Global Disruption Fund BP-EUR

ISIN: LU1940855080
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Rahastokategoria: Osakerahasto
Perusvaluutta: USD
Vertailuindeksi: Rahastolla ei ole vertailuindeksiä
Rahastoyhtiö: Nordea Investment Funds S.A.
Salkunhoitaja: Henning Padberg ja Sunil George
Riskiluokka: 6 (asteikolla 1–7)

Nordea 1 – Global Disruption Fund -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.


Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Lisätietoja rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelussa. 


Kirjoittanut: Peter Lundstedt

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Nordea Funds Magazinessa.

Julkaistu 03.06.2020