Kestävä kehitys

Naisten yritykset tuottavat enemmän kuin miesten

Pohjoismaissa naisten perustamat startup-yritykset tekevät enemmän voittoa kuin miesten. Lisäksi niiden liikevaihto on keskimäärin 21 prosenttia suurempi.

Nora Bavey

– Naisten pitää yksinkertaisesti tehdä enemmän töitä kuin miesten, sanoo Nora Bavey. Hänen mukaansa naisten yritysten kova tulos selittyy todennäköisesti siitä, että naisten täytyy pärjätä miehiä paremmin saadakseen yrityksilleen pääomaa riskisijoittajilta.

Ruotsalainen Bavey on yksi ruotsalais-tanskalaisen Unconventional Ventures -pääomasijoitusyhtiön kahdesta omistajasta.

Yhtiö on nimensä veroinen. Sen sijoituskohteet ovat epätavanomaisia. Tähän mennessä yhtiö on sijoittanut kahdeksaan startup-yritykseen, joiden perustajat kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin yritysmaailmassa. Myös yritysten toimialat erottuvat massasta: mukana on femtech-yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut pyrkivät edistämään naisten terveyttä ja hyvinvointia, fintech- eli finanssitekniikkayrityksiä, elintarvikealan innovaatioita tuottavia foodtech-yrityksiä ja diversity tech -yrityksiä, joissa huomioidaan ihmisten moninaisuus.

Unconventional Ventures on nyt julkaissut toisen Nordic Startup Funding -raporttinsa, joka kertoo selvin luvuin, miten pääomasijoitukset jakautuvat eri startup-yritysten kesken. Raportista ilmenee muun muassa, että naisten perustamat yritykset saavat alkuvaiheessa keskimäärin 66 prosenttia miesten saamasta sijoituspääomasta. Vähän myöhemmässä vaiheessa osuus laskee kolmasosaan.

– Naisten yrityksiin siis sijoitetaan vähemmän, vaikka niillä on parempi track record.

Track record on ikään kuin ansioluettelo.

Yritykset, joiden kaikki perustajat ovat miehiä, saavat enemmän pääomaa varhaisemmassa vaiheessa ja heikommilla tuloksilla kuin naisten yritykset, sanoo Bavey. Hän uskoo tämän johtuvan siitä, että pääomasijoituksista päättävät enimmäkseen miehet.

– Nykyään sijoittajista 88 prosenttia on miehiä.

Bavey itse päätti ryhtyä pääomasijoittajaksi pari vuotta sitten, kun hän perusti Unitech-yrityksen. Sen toiminta-ajatuksena oli lisätä moninaisuutta teknologia-alalla Pohjoismaissa. Unitech koulutti muun muassa lohkoketjutekniikan ja tekoälyn osaajia. Suurin osa opiskelijoista oli maahanmuuttajataustaisia naisia.

Unitechin alkuvaiheessa Bavey kävi 40 sijoittajan puheilla, mutta yksikään ei lähtenyt mukaan.

– He kyselivät enemmän siitä, kuka minä olen, kuin yrityksen liiketoimintamallista.

Baveyn mukaan se ei ole ollenkaan poikkeuksellista.

Kymmenen viime vuoden aikana Pohjoismaissa on perustettu 1 733 teknologia-alan yritystä. Niistä 110 eli 6,35 prosenttia on naisten perustamia. Niiden osuus sijoitetusta riskipääomasta on vain 2,21 prosenttia.

– Pääomasijoittajat näkevät miesten perustamissa yrityksissä enemmän mahdollisuuksia ja naisten yrityksissä enemmän uhkia. Miesyrittäjiltä kysytään enemmän yritysten potentiaalista, kun taas naisilta kysytään riskeistä. Taustalla ovat ennakkoluulot miehistä ja naisista yrittäjinä. Tosin sekin voi vaikuttaa, että tällä alalla on hyvin vähän naisyrittäjiä.

Teksti: Tommy Jeppsson

Julkaistu 30.11.2020