Talous

Muuttuuko maailma sijoittamalla?
– 5 kysymystä ja vastausta

Vastuullinen sijoittaja pyrkii sijoituspäätöksillään saamaan aikaan muutoksen. Sijoittaminen voi olla tapa toteuttaa vastuullisuutta, sanoo sijoitusjohtaja Petra Särkkä.

Moni meistä on jo tehnyt kulutuspäätöksiä omatuntoa kuunnellen, esimerkiksi vähentänyt lentomatkoja tai pitää kasvisruokapäiviä. Miksi vastuullisuus pitäisi ulottaa sijoittamiseen asti?

Uskon, että sijoittajilla on tärkeä rooli, kun esimerkiksi siirrytään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Sijoittamalla on mahdollista ohjata hyvää kehitystä, samoin kuin kulutuskäyttäytymiselläkin. Sijoittamisen vaikuttavuus saattaa olla jopa kuluttamista suurempi. Kaikkien panosta tarvitaan ja mukaan muutosta tekemään tarvitaan paitsi yksittäiset ihmiset, myös institutionaaliset sijoittajat ja valtiot.

Yritysten näkökulmasta vastuullisuustekijöiden huomioiminen on myös kilpailutekijä, sillä vanhat toimintatavat eivät enää yksinkertaisesti ole kestäviä. Myös muutokset sääntelyssä ajavat yrityksiä muuttumaan. Ne yritykset, jotka ovat muutoksessa mukana, pärjäävät ja niihin on kannattavaa sijoittaa. Vastuullisen sijoittamisen, kuten muunkin sijoitustoiminnan, tavoitteena on olla tuottavaa. Vastuullisuuden huomioiminen on myös osa riskienhallintaa.

Haastateltava Petra Särkkä työskentelee Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n sijoitusjohtajana.

Monet yritykset ovat julkaisseet erilaisia vastuullisuusraportteja jo pidemmän aikaa, mutta vastuullinen sijoittaminen ei ehkä ole kaikille tuttu asia. Miten vastuullinen sijoittaminen on viime vuosina kehittynyt?

Vastuullisuuskysymykset, kuten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat on huomioitu sijoituspäätöksissä jo pitkään. Karkeasti jaotellen katsotaan, että on kolme tapaa lähestyä vastuullisuuskysymyksiä. Perinteisesti on suljettu pois yrityksiä tai toimialoja, jotka ovat oman arvomaailman vastaisia. Näitä voivat olla esimerkiksi tupakka- tai aseteollisuus.

Viime vuosina vastuullisuutta on alettu lähestyä enemmän positiivisista lähtökohdista. Suositaan sijoituksia sellaisiin yhtiöihin, jotka painottavat liiketoiminnassaan kestävää kehitystä. Näitä voivat olla esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai cleantech-ratkaisuja tarjoavat yritykset. Kolmas tapa on aktiivinen omistajuus eli pyritään vaikuttamaan pitkäjänteisesti yrityksiin, jotta ne ottaisivat toimintatavoissaan huomioon vastuullisuuskysymykset.

Miten yrityksen vastuullisuutta voi mitata? Lähes jokainen yritys raportoi jo laajasti yritysvastuusta. Mistä tiedän mikä yhtiö todella on vastuullinen sijoituskohde?

Vastuullisuuden mittaaminen on kieltämättä vaikeaa. Ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä mittaria tai vain yhtä kansainvälistä raportointia yrityksen vastuullisuuden määrittämiseksi. Sen sijaan on erilaisia tapoja arvioida esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä tai kansainvälisten sopimusten noudattamista. Vastuullisuuskysymyksistä kiinnostuneen sijoittajan kannattaa miettiä omia arvojaan, sitä mikä itselle on tärkeää ja päättää sijoitusten painotuksista sen perusteella.

Tiedon kerääminen yrityksistä voi olla yksityiselle sijoittajalle työlästä. Isolla sijoittajalla on enemmän resursseja riskienhallintaan ja paremmat mahdollisuudet saada enemmän tietoa yrityksistä. Sitä kautta iso sijoittaja, kuten pankki voi todentaa sijoitusten vastuullisuuden tehokkaasti.

Kiinnostavatko vastuullisuusasiat sijoittajia?

Avasimme asiakkaillemme tänä vuonna uuden sijoitusvaihtoehdon, Maapallokorit, joka on ensimmäinen oma sijoitusratkaisumme, jossa on erityisesti huomioitu vastuullisuuskysymykset. Selkeästi tälle sijoitusmuodolle on ollut tarvetta, sillä vastaanotto on ollut positiivinen. Uskon, että suosioon ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksesta raportoidut tiedot, joiden mukaan toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ryhdyttävä pian.  Mediassa käyty keskustelu ja erityisesti nuorten huoli ja esiinmarssi ilmastokysymyksissä ovat lisänneet kiinnostusta vastuullisuutta kohtaan.

Mikä on vastuullisen sijoittamisen tulevaisuuden trendi?

Haluaisin nostaa esiin innovatiivisuuden. Sijoittamalla innovatiivisiin kasvuyrityksiin, jotka haluavat ratkaista erilaisia ongelmia, voi tukea kestävää kehitystä, tulevaisuuden työllistämistä ja saada sitä kautta aikaan muutoksen.

Nordea Maapallokorit

• Vastuullista vakuutussäästämistä, kun sijoituspäätökset halutaan jättää kokonaan ammattilaisten käsiin ja kun vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä sijoituspäätöksiä tehtäessä.

• Osa Nordean Vastuullinen valinta -tuoteryhmää, jossa erityinen huomio sijoituskohteiden vastuullisuuteen, pitkän aikavälin tuottotavoitteita unohtamatta.

• Salkunhoitajat hyödyntävät Nordean rahastojen lisäksi myös tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja ja hajautetussa sijoitussalkussa on vastuullisuusnäkökohdat huomioitu tarkasti.

• Nordea Maapallokoreissa on viisi erilaista sijoitusprofiilia, joista voi valita omaan tuottotavoitteeseen ja riskitasoon sopivimman vaihtoehdon. Jos tuottotavoite tai riskinottohalukkuus muuttuu, Maapallokorin voi vaihtaa toiseen sijoitusaikana ilman kuluja tai tuoton verotusta.

• Voidaan liittää säästöhenkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin.

• Minimisijoitus Maapallokoriin on 10 000 euroa.

• Salkunhoitajina toimivat Olli Enqvist ja Anne Leino.

• Maapallokorien salkunhoidosta vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Nordea Maapallokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Maapallokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.

Teksti: Anna Gustafsson

Julkaistu 08.01.2020