Talous

Moninaisuus lisää tuottavuutta

Kuva: Shutterstock

Erilaisia näkökulmia, uusia ajattelutapoja – ja entistä tuottavampia ratkaisuja. Siinä syitä, miksi yrityksen johdossa on hyvä olla edustajia eri sukupuolista, ikäluokista, taustoista ja etnisistä ryhmistä.

Moninaisuus ei ole pelkkää poliittista korrektiutta vaan tuottavuustekijä, kertoo Henrik Engstam Phalén. Hän on johtajarekrytoija ja ruotsalaisen Brightmill-rekrytointitoimiston toimitusjohtaja. Perusteluksi hän latelee kolme laajaa tutkimusta.

Nordea on analysoinut 11 000:n eri maissa toimivan yrityksen kehitystä vuosina 2009–2017. Ne yritykset, joissa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja oli nainen, ylsivät 25 prosentin vuosituottoon. Samaan aikaan MSCI World -indeksin yritysten keskiarvo oli 11 prosenttia. 

Yhdysvaltalaisessa Harvard Business Review -talouslehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että pörssiyhtiön kannattavuus paranee, kun johtopaikoilla on myös naisia. Tutkimuksessa tarkasteltiin 22 000:ta yhtiötä 91 maassa. Kun naisten osuus yritysjohdossa nousi nollasta 30 prosenttiin, nettomarginaali kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä. Tutkimuksen mukaan se vastaa 15 prosentin kannattavuuden kasvua.

Myös yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö McKinsey on tutkinut moninaisuuden vaikutuksia. Sen mukaan yhtiöillä, joissa moninaisuus ovat hyvällä tasolla, on 35 prosenttia paremmat mahdollisuudet yltää alansa mediaania korkeampaan tuottoon kuin yrityksillä keskimäärin. 

Yhtenäinen johtoryhmä saattaa olla harmoninen, mutta kun johtajat ovat erilaisia, ryhmän toiminta on hauskempaa ja tuloksellisempaa.

Julkaistu 05.07.2020