Talous

Mitä kuuluu Alternatiivi­korille?

Lähikuva Mallitalo, joka sijaitsee edessä, työskentelee toimistossa
Kuva: Shutterstock

Esittelimme toukokuussa useista vaihtoehtoisista sijoituksista koostuvan sijoitusvaihtoehdon, Alternatiivikorin. Tavoitimme sijoitusjohtaja Petra Särkän ja kysyimme häneltä, mitä Alternatiivikorille kuuluu.

Miten Alternatiivikori on kehittynyt tämän vuoden ja erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana?

– Kiitos kysymästä, Alternatiivikorille kuuluu hyvää. Se on kehittynyt vuoden mittaan positiivisesti, ja hyvä kehitys jatkui myös heinä–syyskuussa. Sijoitukset jakautuvat suomalaisista kiinteistösijoituksista koostuvaan Kiinteistökoriin ja Life Select Portfolioon, jossa taas on erilaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kuten pääomasijoituksia (nk. private equity) ja hedge-sijoituksia. Sekä Kiinteistökori että Life Select Portfolio kehittyivät suotuisasti kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Petra Särkkä

Sijoitusjohtaja Petra Särkkä, Nordea Henkivakuutus

– Alternatiivikorin pääomasijoitukset koostuvat eri vaiheissa olevista rahastosijoituksista, ja niiden tuotto oli kokonaisuutena vahvaa. Useiden rahastojen sijoitusperiodit ovat edelleen meneillään, ja ne etsivät mielenkiintoisia ostettavia kohteita. Osa pääomarahastoista on jo irtaantumisvaiheessa.

– Niin ikään hedge-sijoitusten kehitys siivitti Alternatiivikoria. Hedge-sijoitukset toteutetaan rahastojen kautta, ja niistä parhaiten tuotti Nordea Alpha 10 -rahasto. Myös Nordea Global Equity Market Neutral-, Nordea European Rates Opportunity- sekä Man GLG European Equity Alternative -rahastojen arvot nousivat kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Mitä muita sijoituksia Alternatiivikorissa on ja miten ne ovat kehittyneet?

– Alternatiivikorin infrastruktuurisijoituksen, maailmanlaajuisesti sijoittavan IFM Global Infrastructure -rahaston kehitys oli vahvaa. Sijoitimme kesällä myös suomalaiseen Dasos Kestävä Metsä ja Puu III -erikoissijoitusrahastoon, mikä lisää entisestään Alternatiivikorin hajautusta.


Alternatiivikori on saatavilla Nordea Henkivakuutuksen vakuutusratkaisuihin, joita yksityiset henkilöt ja yritykset voivat hyödyntää erilaisiin varallisuudenhoidon tarpeisiin. Nordea Private Bankingin juristi, varatuomari Antti Salmenvaara kertoo kirjoituksessaan esimerkkejä siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin Nordean sijoitusvakuutusratkaisut soveltuvat parhaiten.

Alternatiivikorin tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joka tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Alternatiivikoriin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.

Julkaistu 01.11.2021