Kestävä kehitys

”Markkinat ratkaisevat ilmastokriisin”

Thina Saltvedt
Pääanalyytikko Thina Saltvedt työskentelee Nordean kestävän rahoituksen yksikössä Oslossa.

Kun koronakriisi puhkesi viime keväänä, ilmastoaktivisti Greta Thunberg* katosi otsikoista ja jokaviikkoiset ilmastomielenosoitukset kaupungeissa eri puolilla maailmaa loppuivat kuin seinään. Pian heräsi huoli, että kysymykset ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä jäisivät pandemian varjoon. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että korona on pikemminkin korostanut muutoksen välttämättömyyttä.

Sijoitukset vastuullisuusnäkökulmat huomioiviin ESG-rahastoihin ovat kasvaneet 72 prosenttia vuoden 2020 aikana. Näin kertoo sijoitusanalyyseihin erikoistunut yhdysvaltalainen Morningstar-yritys. Trendi oli nähtävissä jo vuodenvaihteessa, mutta kasvu on silti huomattavaa.

Korona muutti suhdetta tavaroihin

Maailmanlaajuisesti vastuullisiin rahastoihin on nyt sijoitettu kaikkiaan yli biljoona eli tuhat miljoonaa dollaria. Vahvinta kasvu on Euroopassa. Vuoden aikana tehdyistä uusista sijoituksista 86 prosenttia tuli Euroopasta. USA:n osuus oli 14,6 prosenttia. Muualla maailmassa otettiin 0,4 prosenttia takapakkia.

– Luulen, että koronakriisi on muuttanut suhtautumistamme tavaroihin ja palveluihin. Nyt ymmärretään, että meidän on tiedettävä entistä tarkemmin, miten ja missä tavarat tuotetaan ja miten ne kuljetetaan. Siinä suhteessa korona voi olla jopa hyödyksi. Ymmärrämme entistä paremmin asioiden vaikutuksen yhteiskuntaan, hyvässä ja pahassa, kertoo pääanalyytikko Thina Saltvedt Nordean kestävän rahoituksen yksiköstä.

Thina Saltvedt

UUSI YK-RAPORTTI

Vastuulliset sijoitukset ovat ennätystasolla, iso osa lentoliikenteestä on pysähdyksissä ja monet tehtaat ovat olleet suljettuina. Silti ilmastokriisi etenee entiseen malliin.

YK:n tuoreessa United in Science 2020 -raportissa todetaan, että vaikka hiilidioksidipäästöt vähenivät viime keväänä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on yhä poikkeuksellisen suuri. Viimeisimmät viisi vuotta ovat olleet lämpimimpiä koko mittaushistoriassa.

– Tämä vuosi on ollut valtavan vaikea koko ihmiskunnalle. Nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että elpyminen pandemiasta on myös mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tarvitsemme tiedettä, solidaarisuutta ja ratkaisuja, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres raportin esipuheessa.

(Voit lukea koko raportin täällä.)

Maailman suurin varainhoitoyritys Blackrock kertoo raportissaan, että vastuullisen sijoittamisen rahastot ovat tuottaneet koronakriisin aikana paremmin kuin muut rahastot. Mikä on sinun analyysisi?

– Osittain kehitys selittyy sillä, että öljymarkkinoihin ja öljyosakkeisiin kohdistuu kova paine, kun yhä useammat luopuvat fossiilisista polttoaineista. Koronakriisin aikana se on tullut entistäkin selvemmäksi. 60 prosenttia fossiilisista polttoaineista käytetään kuljetuksiin, ja kun iso osa lentokoneista on jäänyt maahan ja ihmiset pysyttelevät kotona, öljyn kulutus laskee. Lisäksi monet isot toimijat ovat alkaneet huomioida ilmastoriskin sijoituksissaan ja painostavat öljy-yhtiöitä muuttamaan liiketoimintamalliaan ja tukemaan Pariisin ilmastosopimusta. Samaan aikaan uusiutuvan energian kysyntä kasvaa, ja esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet selvästi 10 viime vuoden aikana. Myös alhainen korkotaso suosii uusiutuvan energian hankkeita, jotka vaativat aluksi paljon pääomaa.

Olet aiemmin sanonut, että markkinat ratkaisevat ilmastokriisin. Onko nykyinen kehitys merkki siitä?

– Ainakin se on askel oikeaan suuntaan. Yritysten kiinnostus vastuullisuuteen on kasvanut selvästi pandemian aikana. Se näkyy myös SIB-sopimusten (Social Impact Bond) eli tulosperusteisten rahoitussopimusten kysynnän kasvuna. Yhä useammat haluavat käyttää pääomaansa niin, että se vie yhteiskuntaa parempaan suuntaan.

Teksti: Mårten Niléhn Kuvat: Anki N. Grøthe

* Greta itse on jatkanut mielenosoituksiaan, ja 25. syyskuuta järjestettiin myös maailmanlaajuinen ilmastomielenosoitus 154 maassa.

Julkaistu 02.11.2020