Talous

Lahjavero – erilaisia tapoja lahjoittaa

Verovapaissa lahjoissa pätee kolmen vuoden ja alle 5 000 euron sääntö. Mutta tiesitkö, että suorien lahjojen rinnalla voit tukea läheisiäsi verottomasti muillakin tavoin?

Verovapaan lahjan käsite on tuttu monelle nimenomaan sellaisessa yhteydessä, jossa sillä viitataan saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamaan alle 5 000 euron arvoiseen lahjaan. Lahja voi olla esimerkiksi rahaa tai sijoitusvarallisuutta tai vaikkapa suhteellinen osuus kiinteistöstä.

Lahjoitusta harkittaessa on hyvä huomata, että kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta saadut lahjat lasketaan verotuksessa yhteen. Jos lahjojen kokonaisarvo on 5 000 euroa tai enemmän, niistä määrätään lahjansaajalle lahjavero. Se on perintöveron tapaan progressiivinen: mitä enemmän saa varallisuutta lahjana samalta lahjanantajalta kolmen vuoden ajanjakson aikana, sitä korkeampi veroprosentti on.

Lahjan saaja- ja antajakohtaisuus merkitsevät sitä, että perheen tai lähipiirin sisällä voidaan antaa useampia verovapaita lahjoja. Otetaan esimerkki: Isovanhemmilla on kaksi lasta ja yhteensä neljä lastenlasta. Kumpikin isovanhempi voi antaa lahjan kuudelle saajalle, jolloin verovapaasti lahjoitetun omaisuuden yhteenlaskettu arvo on 12 x 4 999 euroa, eli lähes 60 000 euroa. Samanlainen lahjoitus voidaan tehdä jälleen, kun kolme vuotta on kulunut edellisestä lahjoituksesta.

Jenna Torikka
Nordea Private Bankingin juristi Jenna Torikka kertoo, miten läheisiään voi tukea erilaisin lahjoituksin. Kuva: Nina Kaverinen

Lahjaksi säästäminen voi kerryttää tuottoa saajalle

Alaikäisten lasten vanhemmat tai isovanhemmat säästävät usein lapsilleen tai lapsenlapsilleen säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Kun verotuksessa huomioidaan aina kolmen vuoden aikana samalta lahjoittajalta saatujen lahjojen yhteisarvo, voi verovapaasti lahjoittaa enintään noin 138 euroa kuukaudessa.

Tilille säästämisen sijaan yksi hyvä tapa on tehdä rahastomerkintä saajan nimiin. Rahastossa sijoitetuille varoille tavoitellaan arvonnousua, joten täysi-ikäiseksi vartuttuaan lasta tai lapsenlasta saattaa odottaa lahjoitettuja varoja suurempi säästöpotti. Kuukausisäästäminen rahastoon lapsen tai lapsenlapsen nimiin onnistuu huoltajien suostumuksella verkkopankissa, jossa säästämisen voi myös automatisoida.

Miten hallintaoikeus vaikuttaa lahjaveroon?

Joskus verovapaan lahjan arvo voi olla suurempi kuin 4 999 euroa. Tällöin lahjaan on pidätetty hallinta- eli tuotto-oikeus.

Moni omistaa esimerkiksi osakkeita tai rahasto-osuuksia ja aktiivisen kaupankäynnin sijaan nauttii pääasiassa sijoitustensa osinkotulosta tai muusta tuotosta. Lahjanantaja voikin lahjoittaa rahan sijaan sijoitusvarallisuutta, johon hän pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden.

Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka sijoitusvarallisuus siirtyy lahjansaajan omistukseen, tuotto kuuluu edelleen lahjanantajalle.

5000 euroa

Koska lahjansaaja ei voi nauttia saamansa omaisuuden tuotosta eikä voi realisoida saamaansa sijoitusvarallisuutta niin kauan kuin hallintaoikeus on voimassa, lahjan käyvästä arvosta tehdään verotuksessa hallintaoikeusvähennys. Mikäli lahjan arvo on vähennyksen jälkeen alle 5 000 euroa, on lahja saajalleen verovapaa.

Parhaimmillaan tällaisilla lahjoituksilla voidaankin siirtää varallisuutta perillisille asteittain ilman, että lahjoittajan tulot laskevat hallintaoikeusaikana. Lahjoitus ja hallintaoikeuden kestoaika on kuitenkin aina suunniteltava huolellisesti, sekä lahjanantajan että saajan etu huomioon ottaen.

Tukea elämiseen liittyvissä kuluissa

Suorien lahjoitusten lisäksi läheistään voi tukea muillakin tavoin verovapaasti.

Tavanomaisia elatukseen, kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä kuluja voi maksaa verovapaasti toisen puolesta, kunhan maksu tehdään suoraan maksunsaajalle. Esimerkiksi ulkomailla opiskelevan, jo täysi-ikäisen lapsenlapsen vuokran maksamista ei pidetä verotuksessa lahjana, jos vuokra maksetaan suoraan vuokranantajalle eikä lapsenlapsen tilin kautta. Muita verovapaaksi katsottavia elatus- ja koulutusmenoja voivat olla asumis- ja ruokakulut sekä lukukausimaksut.

Myös esimerkiksi kodinkoneen tai huonekalun hankkiminen voi olla saajalleen arvokas tuki. Yksittäisen verovapaan koti-irtaimistoon kuuluvan hankinnan arvon tulee kuitenkin olla alle 4 000 euroa.

Elatus- ja koulutusmenoja voi maksaa kenen tahansa puolesta, joten tukea voi vaikkapa kummilasta tai jotakuta muuta itselleen läheistä ihmistä.

nuori pari remontoimassa uutta kotiaan

Korottomalla lainalla unelmaan kiinni

Usein läheiselle arvokkain lahja saattaa olla tuki hänelle itselleen merkityksellisessä asiassa, esimerkiksi oman asunnon ostamisessa. Asunnon ostaminen ei tosin kuulu verovapaiden elatus- ja koulutusmenojen piiriin. Tällöin ratkaisu voi olla haaveen toteuttamiseksi tarvittavan summan lainaaminen ilman pankkilainaan liittyviä korkoa ja kuluja.

Lainan antaminen korotta ja kuluitta on merkittävä etu, sillä vaatimatta jätettyä korkoa ei katsota verotettavaksi lahjaksi. Lainan on kuitenkin oltava todellinen, eli siitä on laadittava lainanantajan ja saajan välillä velkakirja. Velkakirjassa tulee sopia realistisesta maksuaikataulusta, jota on myös noudatettava.

Lainanantaja voi tukea velallista myös laina-aikana joustamalla maksueristä tai aikataulusta, mutta muutoksesta on hyvä laatia kirjallinen sopimus. Mikäli lainaa ei ole tarkoitus maksaa takaisin, tai sovittua maksuaikataulua laiminlyödään ilman maksuohjelman muutossopimusta, verottaja voi pahimmillaan katsoa koko lainasumman veronalaiseksi lahjaksi, josta määrätään saajalle lahjavero.

vanha ja nuori nainen halaa

Mitä lahjoituksen yhteydessä on hyvä huomioida?

Verovapaita lahjoja ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittaa verottajalle. Usein ilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä, jotta esimerkiksi lahjoitetun sijoitusvarallisuuden hankintahinta tai pidätetty hallintaoikeus tulee verottajan tietoon.

Erillistä lahjakirjaa ei rahalahjojen osalta tarvita, mutta sen laatiminen on suositeltavaa etenkin silloin, kun rintaperillisille on annettu lahjoja eri aikaan tai lahjoja on annettu vain joillekin, mutta tarkoitus on kohdella heitä tasapuolisesti myöhemmin.

Kun lahjoitetaan sijoitusvarallisuutta, asunto-osakeyhtiön osakkeita, kiinteistöjä tai rekisteröitävää omaisuutta, on lahjakirja aina laadittava. Lahjakirjaan voi asettaa ehtoja ja määräyksiä, joista yleisimmin käytetyt koskevat lahjansaajien puolisoiden avio-oikeuden poissulkemista ja lahjan mahdollista ennakkoperintöluonnetta.

Verovapailla lahjoituksilla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja sekä perheen ja lähipiirin tukemisessa että perintösuunnittelussa. Pelkkä verovapaus ei kuitenkaan ole tae lahjan aidosta edullisuudesta. Lahjansaajat ovat nimittäin hyvin usein myös lahjanantajan perillisiä, ja siten jo antajan elinaikana tekemät lahjoitukset ja niistä maksetut lahjaverot saattavat olla kokonaisuuden kannalta mielekkäämpi ratkaisu. Lahjoituksia, kuten muitakin oikeustoimia, tulisikin aina tarkastella pelkkää veronäkökulmaa laajemmin.

Teksti: Jenna Torikka

Julkaistu 07.02.2022