Talous

Korkea palkka = ulospäin suuntautunut luonne

Oletko ekstrovertti? Onneksi olkoon, sinulla on paremmat mahdollisuudet saada hyväpalkkainen työ.

mies, jolla on megafoni
Kuva: Shutterstock

He ovat sanavalmiita ja kunnianhimoisia, eikä heillä tunnu koskaan olevan ongelmia hankalien asiakkaiden kanssa. Niin sanotuilla ekstroverteilla on tiettyjä etuja työelämässä. Kaiken huipuksi he saavat jopa 25 prosenttia muita todennäköisemmin korkeapalkkaisen työn, osoittaa brittiläisten Cambridgen ja Kentin yliopistojen sosiologien ja psykologien tekemä metatutkimus.

Tutkijat halusivat selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen uraan kognitiivisten kykyjen, kuten älykkyyden ja hyvän muistin lisäksi. He analysoivat yli 90 jo julkaistua tutkimusta ja päättelivät, että ulospäin suuntautuvat luonteenpiirteet yhdistettyinä korkeaan omanarvontuntoon ja positiivisuuteen ovat ratkaisevan tärkeitä uramenestyksen kannalta. Ulospäin suuntautuvia luonteenpiirteitä ovat muun muassa sosiaaliset kyvyt ja hyvä itseluottamus.

Iso plussa oli tutkijoiden mukaan myös tarkkuus – persoonallisuuden piirre, jota ei aina liitetä ekstrovertteihin. Niillä, jotka ovat perusteellisia ja suunnitelmallisia, on 20 prosenttia parempi mahdollisuus saada korkeapalkkainen työ.

Introvertti ylittää odotuksia

Selvästi introvertilla voi kuitenkin olla muita etuja. Hiljaiset ja yksityiskohtiin keskittyneet ihmiset ylittävät usein johtajien ja sijoittajien odotukset johtoasemassa, toteaa The Economist -lehti. Hyvä siis, että ekstrovertteja ja introvertteja on suurin piirtein sama määrä. Kanadalaisen McGillin yliopiston persoonallisuustyyppeihin erikoistuneen dosentin Karl Mooren mukaan noin 40 prosenttia ihmisistä on ekstrovertteja ja yhtä monet introvertteja. Molempia ominaisuuksia esiintyy 20 prosentilla, ja tämä tekee heistä esimerkiksi erinomaisia myyjiä.

Julkaistu 29.04.2021