Kulttuuri

Johtajan persoonallisuus vaikuttaa osakekursseihin

Elon Musk. Kuva: Kathy Hutchins / Shutterstock

Kun Teslan omalaatuinen perustaja ja yrittäjä Elon Musk polttaa avoimesti marihuanaa podcastissa tai puhuu Marsin pommittamisesta ydinaseella, miten teot vaikuttavat hänen yrityksensä arvoon?

Asia alkoi kiinnostaa neljää amerikkalaista taloustieteilijää. He käynnistivät kunnianhimoisen tutkimuksen selvittääkseen, millainen yhteys on yrityksen johtajan persoonallisuuden ja yrityksen osakekurssin välillä.

Taloustieteilijöiden hypoteesi oli, että yritysten toimitusjohtajat toimivat yrityksen kasvoina ulospäin ja vaikuttavat kuvaan yrityksestä – ja tietenkin silloin myös yrityksen arvoon pörssissä.

Tutkijat aloittivat tarkastelemalla psykologiasta peräisin olevaa niin sanottua Big Five -teoriaa. Se nimeää viisi universaalia piirrettä, jotka ovat persoonallisuuden ytimessä kulttuurista ja tilanteesta riippumatta.

Näistä kolme tulkittiin tutkimuksen kannalta olennaisiksi: tunnollisuus (liittyy usein itsekuriin ja tunnontarkkaan toimintaan), ekstroversio (liittyy avoimuuteen, itsevarmuuteen ja jännityksen etsimiseen) sekä neuroottisuus (kutsutaan myös emotionaaliseksi epätasapainoisuudeksi, johon taipuvaiset saattavat olla impulsiivisia ja alttiita ahdistuneisuudelle).

Sitten he antoivat psykologian opiskelijoiden arvioida videoita 200 pörssiyrityksen toimitusjohtajista, tutkijat kertovat Harvard Business Review -aikakauslehdelle. Tulokset syötettiin algoritmiin, joka analysoi 3 000 pörssiyritysjohtajaa sen perusteella, mitä he sanoivat kvartaaliraportin esittelyssä ja puhelinneuvotteluissa analyytikoiden kanssa.

Entäpä tulokset? Johtajien persoonallisuuden ja markkinoiden toiminnan välillä on selvä yhteys. Tunnollisempien toimitusjohtajien yritysten osakkeet ovat vähemmän alttiita epävakaudelle ja tuottavat todennäköisemmin voittoa sijoittajille. Näin ei ole emotionaalisesti epävakaiden toimitusjohtajien eikä avointen ja itsevarmojen johtajien kanssa.

Aikana, jolloin liiketoiminnassa usein arvostetaan aitoutta, tutkijat neuvovat johtoa seuraamaan johtajansa viestintää ja sen heijastamaa kuvaa – se voi nimittäin vaikuttaa osakekursseihin. He peräänkuuluttavat myös harkintaa johtajien nimittämisessä. Usein ekstrovertit etenevät nopeimmin, vaikka huolellinen ja introvertimpi saattaa johtaa yritystä parhaiten.

Julkaistu 27.04.2020