Kestävä kehitys

Koko elämä on oppimista Singaporessa

Ikäsyrjintä puhuttaa muuallakin kuin vain Pohjoismaissa. Singaporessa on pyritty vähentämään työmarkkinoiden ikäsyrjintää tarjoamalla vuodesta 2015 alkaen kaikille yli 25-vuotiaille kansalaisille pääsy koko elämän kestävään SkillFuture-koulutusohjelmaan.

Ohjelman myötä jokainen voi kouluttaa itseään ja osallistua tarvitsemilleen kursseille pystyäkseen vastaamaan työelämän tarpeisiin iästä riippumatta. Ohjelmaan kuuluu myös valmennusta ja mentorointia.

Koulutusohjelmassa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, sillä ennemmin tai myöhemmin Singaporen työvoima vanhenee ja supistuu, samalla kun digitalisointi hävittää monia työpaikkoja. Työelämän tarpeiden muuttuessa niihin on kyettävä vastaamaan osaamisella. SkillFuturen yli 8 000 erilaista koulutusta voivat merkitä joillekin pientä osaamisen päivitystä ja toisille kokonaan uutta ammattia.

Vanhempien ihmisten keskuudessa erityisen suosittu on ollut suuntautumisvaihtoehto SkillsFuture for Digital Workplace, joka opettaa toimimaan aina vain digitaalisemmassa työympäristössä. Singaporen esimerkin toivoisi leviävän muuallekin.

Julkaistu 24.05.2019