Talous

Brexit kurittaa Britannian taloutta

Kesällä 2016 Ison-Britannian Brexit-kansanäänestyksen tulos hämmensi maailmaa ja heilautti rahoitusmarkkinoita. Kolme vuotta myöhemmin Brexit on edelleen toteutumatta, mutta taloudelle epävarmuus tulevasta on ollut myrkkyä, kertoo Nordean analyytikko Kristian Nummelin.

Iso-Britannia sai heinäkuussa uuden pääministerin, kun heikon vaalimenestyksen ja toteutumattoman Brexit-sopimuksen seurauksena edellinen pääministeri Theresa May joutui eroamaan. Millaisia vaikutuksia tällä saattaa olla maan talouteen?

Epävarmuuden aika ei ole vielä ohitse. Kannattaa muistaa, että alun perin Brexitin piti tapahtua jo maaliskuussa 2019, mutta Ison-Britannian ex-pääministeri Mayn EU:n kanssa neuvottelema sopimus ei saanut tarpeeksi kannatusta saarivaltakunnan parlamentissa, joten sopimus jäi hyväksymättä. Vaihtoehdoksi jäikin lisäajan pyytäminen EU:lta ja Brexit-päivämäärä jouduttiin siirtämään lokakuun loppuun.

Konservatiivipuolueen uudeksi johtajaksi valittiin odotetusti Boris Johnson ja samalla hän nousi Ison-Britannian pääministeriksi. Uusi pääministeri joutuu painimaan samojen ongelmien kanssa ja Brexitin lykkääntyminen näyttää edelleen todennäköiseltä, sillä kannatusta erosopimukselle ei näytä löytyvän Britannian parlamentissa. Vaikea sisäpoliittinen tilanne on nostanut myös ennenaikaiset vaalit jälleen otsikoihin. Lisäajan pyytäminen tai uudet vaalit tarkoittaisivat joka tapauksessa epävarmuuden jatkumista ja tämä puolestaan nakertaa erityisesti yrityksien investointeja ja myös yleistä luottamusta talouskehitykseen. Lisäksi kuluttajat voivat tulla entistä varovaisemmiksi, joka painaisi yksityistä kulutusta.

Nordean analyytikko Kristian Nummelin.

Voiko Britannian sisäpolitiikan sanoa olevan kriisissä?

Brexitin myötä Britannian sisäpolitiikka on vähintäänkin nopeassa muutoksessa. Europarlamenttivaaleissa erokysymys jakoi kansaa edelleen ja suurimmaksi puolueeksi nousi EU-eroa kannattava Brexit-puolue kun taas toiseksi suurin puolue oli eroa vastustava liberaalidemokraatit. Samalla vanhat suurpuolueet, konservatiivit ja työväenpuolue, menettivät kannatustaan. Konservatiivien heikko vaalitulos ja eroneuvotteluiden vaikeus koitui myös pääministeri Mayn kohtaloksi.

Miten rahoitusmarkkinoilla on reagoitu Britannian poliittisen tilanteen epävarmuuteen?

Pääministerin eron myötä Britannian sisäpolitiikka on muuttunut vaikeammin ennustettavaksi. Tämä on huomattu myös rahoitusmarkkinoilla, jossa Johnsonin nousu pääministeriksi on herättänyt huolta jo pidempään. Valuuttamarkkinoilla punta on heikentynyt parissa kuukaudessa liki kuusi prosenttia euroa vastaan, osin siksi, että ero sopimuksettoman eron todennäköisyys on kasvanut. Sopimukseton ero ei kuitenkaan ole EU:n eikä Britannian mieleen ja se pyritään välttämään kaikin keinoin. Englannin keskuspankki on puolestaan pitänyt ohjauskorkonsa muuttumattomana viime aikoina ja rahapolitiikassa todennäköisesti nähdään muutoksia vasta kun EU-eroon on saatu ratkaisu.

Britannia on Brexit-neuvotteluissa ajautunut todella vaikeaan tilanteeseen. Millaiselta tilanne näyttää yritysten näkökulmasta?

EU ei aio enää neuvotella erosopimuksesta, mutta nykyisen sopimuksen hyväksyminen on osoittautunut ylitsepääsemättömän vaikeaksi Britanniassa. Yritysten toiveissa oli nopea ero ja epävarmuuden poistuminen, sillä nykyinen epätietoisuus vaikeuttaa yritysten tulevaisuuden suunnittelua ja investointipäätökset lykkääntyvät entisestään. On kuitenkin vaikea nähdä uuden pääministerin pystyvän ratkaisemaan Brexit-umpisolmua nopeasti. Samat ongelmat, kuten Irlannin rajakysymys, ovat yhä auki ja Britannian parlamentti on edelleen hyvin jakautunut. Johnsonin taktiikkana saattaakin olla venyttää päätöstä aina eropäivän takarajalle asti, mikä voi pahimmillaan johtaa sopimuksettomaan eroon.

Kokonaisuudessaan Brexit on maksanut Isolle-Britannialle jo merkittävästi ennen sen toteutumista ja pahimmassa tapauksessa epävarmuus kurittaa Britanniaa vielä pitkään.

Investoinnit Britanniaan ovat Brexit-kaavailujen seurauksena jo vähentyneet. Miten tämä näkyy talouskasvussa?

Yritysten ja sijoittajien ollessa epävarmoja Euroopan Unionin ja Britannian tulevasta kauppasuhteesta moni yritys on päätynyt lykkäämään investointejaan. Britanniassa investointien kasvu on painunut negatiiviseksi, joka on jo rajoittanut maan talouden kasvuvauhtia. Investoinnit ovat erityisen tärkeitä pidemmällä aikavälillä, sillä ne ovat tärkeä rakennusaine tulevaisuuden talouskasvussa.

Toimittaja: Anna Gustafsson

Julkaistu 04.08.2019