Talous

Aktiivisesta omistajuudesta hyötyvät sekä sijoittajat että yritykset

Tanja Eronen
Sijoitusjohtaja Tanja Eronen.

Aktiivinen omistajuus kannattaa, sillä se parantaa yritysten vastuullisuutta ja nostaa niiden osakkeen arvoa. Tämä käy ilmi Nordean tuoreessa vastuullisen sijoittamisen julkaisussa.

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne kehittäisivät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapojaan.

– Kyse on siitä, että sijoittajat vaikuttavat yrityksiin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. He voivat esimerkiksi käydä vuoropuhelua yritysjohdon kanssa, ottaa osaa komiteatyöskentelyyn ja käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa, kertoo sijoitusjohtaja Tanja Eronen.

Yritykset hyötyvät yhteistyöstä sijoittajien kanssa, sillä se parantaa pääoman saatavuutta ja yritykset saavat arvokasta tietoa ammattisijoittajilta. Parhaimmillaan yhteistyö johtaa työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvuun. Parhaiten yhteistyöstä hyötyvät yritykset, jotka eivät ole vielä riittävän hyviä vastuullisuusasioissa.

– Yrityksiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan luopumisen sijaan. Yrityksestä luovuttaessa tilalle saattaisi tulla sijoittajia, jotka ehkä eivät ole erityisen kiinnostuneita vastuullisuudesta, Eronen toteaa.

Tutkimusten mukaan markkinat myös palkitsevat pitkällä aikavälillä yritykset, jotka ovat halukkaita tekemään sijoittajien kanssa yhteistyötä vastuullisuusasioiden edistämiseksi ja onnistuvat siinä.

– Vuoden kuluttua vaikutustoimenpiteiden päättymisen jälkeen näiden yritysten osakekurssit olivat tutkimusten mukaan nousseet 2–7 prosenttia enemmän kuin keskimäärin.

Aktiivinen omistajuus hyödyttää näin ollen sekä sijoittajien vastuullisuuspyrkimyksiä että tuotontavoittelua.

Miten yksityinen sijoittaja voi vaikuttaa yrityksiin?

Yksityinen sijoittaja ei yksin yleensä pysty vaikuttamaan suoraan yritysten toimintaan, koska omistukset ovat harvoin riittävän suuria. Yhdessä muiden sijoittajien kanssa se on kuitenkin mahdollista.

– Jokainen voi vaikuttaa valitsemalla sellaisia sijoituskohteita, joissa vastuullisuusasiat otetaan huomioon ja joita hoitava yhteisö toimii aktiivisesti kaikkien sijoittajien puolesta. Pankkeja, varainhoitajia sekä vakuutus- ja eläkeyhtiötä voi myös vaatia ottamaan vastuullisuusasiat huomioon sijoitustoiminnassaan sekä toimimaan aktiivisena omistajana, Eronen toteaa.


Vastuullisen sijoittamisen julkaisulla Nordea haluaa tarjota asiakkailleen enemmän tietoa, joka auttaa heitä tekemään omiin sijoituksiinsa liittyviä päätöksiä niin tutkimustiedon kuin omien arvojensa pohjalta.
Julkaisu ilmestyy englanninkielisenä 3-4 kertaa vuodessa.


Tervetuloa webinaariin!

Miten voit vaikuttaa sijoittamalla -webinaari
14.12. klo 17–18

Ilmoittaudu webinaariin tästä

Julkaistu 03.12.2020