Vastuullinen sijoittaminen

600 000 kysymystä vastuullisuudesta

Yhä useampi Nordean asiakas on kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta. Kevään markkinamyllerryksessä nähtiin, että vastuullisuusnäkökulma voi vaikuttaa positiivisesti rahastojen tuottoon ja lisätä sijoittajien pitkäjänteisyyttä. Tämä on kuitenkin vasta alkua, uskoo uusi vastuullisen sijoittamisen johtaja Eva Palmborg Nordean säästämisen ja sijoittamisen yksiköstä.

Olet työskennellyt pitkään vastuullisen sijoittamisen parissa Nordeassa. Millaista kehitys on ollut sillä puolella?

– Työskentelin monta vuotta institutionaalisten sijoittajien kanssa. Sellaisia ovat esimerkiksi kunnat, ammattiliitot, eläkerahastot ja muut julkisyhteisöt, joiden tehtävänä on toimia veronmaksajien tai jäsenistönsä hyväksi. Tämä joukko on vienyt vastuullista sijoittamista eteenpäin. Esimerkiksi toimija, joka on vastuussa alueensa sairaanhoidosta, ei luonnollisestikaan halua sijoittaa varoja toimintaan, joka aiheuttaa ihmisille terveysriskejä.

Miten vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt viime vuosien aikana?

– Kuluttajat, elinkeinoelämä, sijoittajat ja valtiot ovat havahtuneet siihen, että osa suurimmista globaaleista haasteista liittyy vastuullisuuskysymyksiin. Vuonna 2015 solmitulla Pariisin ilmastosopimuksella on ollut suuri merkitys, samoin YK:n 17:llä kestävän kehityksen tavoitteella.

Eva Palmborg

Tehtävä Nordeassa: Vastuullisen sijoittamisen johtaja Nordea Varallisuudenhoidon säästämisen ja sijoittamisen yksikössä.

Asuinpaikka: Tukholma.

Perhe: Puoliso, 3-vuotias tytär, toinen lapsi tulossa, koira.

Vapaa-ajan harrastukset: Mökkeily saaristossa, viljely ja luonnossa liikkuminen.

Miten kiinnostuneita Private Banking -asiakkaat ja pankin muut yksityisasiakkaat ovat vastuullisesta sijoittamisesta?

– He ovat yhä kiinnostuneempia, koska ihmisten tietoisuus vastuullisuusasioista kasvaa koko ajan. Kuluttajina heidän on ollut helpompi yhdistää vastuullisuusasiat kulutuspäätöksiin, mikä on näkynyt esimerkiksi luomuruuan ja ympäristöystävällisemmän autoilun ja muun liikkumisen kysynnän kasvuna. Sijoittamisessa vastuullisuutta on kuitenkin ollut vaikeampi ottaa huomioon. Jos on valinnut sähköauton, mutta samaan aikaan on mukana myös öljy-yhtiöihin sijoittavassa rahastossa, on siinä kieltämättä ristiriita.

Mitä haasteita vastuulliseen sijoittamiseen liittyy asiakkaiden näkökulmasta?

– Yksi haaste on ymmärtää, miten vastuullisuus ja sijoittaminen liittyvät toisiinsa. Pankeilla on tärkeä tehtävä kertoa siitä asiakkaille ja keskustella heidän kanssaan. Uuden tiimini vastuulla on tukea Nordeassa kaikkia sijoitusneuvontaa antavia siten, että asiakkaamme saavat tietoa ja sijoitusneuvontaa oikealla tavalla ja että heillä on valittavana laadukkaita vastuullisia sijoitustuotteita.

Miten Nordea huolehtii siitä, että vastuullisia vaihtoehtoja on tarjolla?

– Vastuullisen sijoittamisen parissa työskentelee Nordeassa iso joukko ihmisiä. Osa heistä ohjaa sijoituskohteena olevia yhtiöitä vastuullisempaan suuntaan aktiivisen omistajuuden kautta, osa kehittää vastuullisia sijoitusratkaisuja, osa taas hoitaa ja hallinnoi niitä, ja osa antaa asiakkaille tietoa ja neuvoja sijoituspäätösten tueksi. Nordea on tehnyt hyvää työtä tällä saralla.

Miten työ näkyy käytännössä?

– Vuoden 2019 alusta alkaen Nordean sijoitusneuvojat ovat kysyneet kaikilta asiakkailtaan, haluavatko he, että sijoitusneuvonnassa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökohdat. Tätä on kysytty nyt noin 600 000 kertaa, ja yhä useampi asiakas vastaa kyllä. Private Bankingin asiakkaista yli puolet haluaa, että vastuullisuus otetaan huomioon heidän sijoitussalkussaan.

Näyttää siltä, että lainsäädäntö määrää pankit jatkossa kysymään asiakkailtaan vastuullisuuden huomioimisesta. Meistä se olisi hyvä asia, sillä vastuullisuuskysymys on jo osa sijoitusneuvontaamme.

Miksi vastuullisiin rahastoihin kannattaa sijoittaa?

– Asiakkaan näkökulmasta kyse voi olla arvoista: hän ei halua sijoittaa rahojaan yhtiöihin, jotka eivät hoida vastuullisuusasioita hyvin. Mutta sijoituspäätös voidaan tehdä myös taloudellisin perustein. Yhtiöt, jotka panostavat vastuullisuusasioihin jo nykyään, voivat menestyä paremmin myös tulevaisuudessa. Tästä on monilla samanlainen käsitys.

Olemme Nordea Varallisuudenhoidossa käyneet läpi tutkimuksia, joissa on verrattu eri sijoitusstrategioiden tuottoa. Siitä ei ole vahvaa näyttöä, että pelkkä yhtiöiden poissulkeminen moraalisin tai eettisin perustein toisi lisätuottoa sijoittajille. Sen sijaan strategiat, joissa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät, eli niin kutsutut ESG-tekijät, näyttävät lupaavilta. Koronakriisin aikana näimme myös, että sijoittajat vetivät sijoituksiaan pois vastuullisista rahastoista vähemmän kuin muista rahastoista.

Uusi sijoitusjulkaisu

Eva Palmborg ja Nordea Varallisuudenhoidon sijoitusstrategit tuottavat yhdessä vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvän julkaisun, joka ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa.
Alkusyksyllä ilmestyvässä ensimmäisessä numerossa kerrotaan muun muassa, miten vastuullisen sijoittamisen eri strategiat ovat syntyneet ja mitä strategioita sijoittajat nykyään suosivat. Muita aiheita ovat esimerkiksi vastuullisuusstrategioiden valinnan vaikutus tuottoon ja Nordean näkemykset tulevaisuudesta

Miten tulkitset sen, että sijoittajat vetivät vastuullisista rahastoista varojaan pois vähemmän kuin muista rahastoista?

– Uskon siihen olevan kaksi syytä. Toisaalta vastuulliset rahastot ovat tuottaneet samaan aikaan paremmin kuin muut rahastot, jotka ovat kärsineet esimerkiksi öljyalan kurssilaskusta. Toisaalta sijoittaja on voinut tehdä sijoituspäätöksen arvojensa pohjalta, jolloin hän ajattelee sijoitustaan nimenomaan pitkän aikavälin sijoituksena.

Voiko vastuullisella sijoittamisella muuttaa maailmaa?

– Kun kysymme asiakkailta 600 000 kertaa, kiinnostaako heitä vastuullinen sijoittaminen, he tulevat entistä paremmin tietoisiksi tästä mahdollisuudesta. On myös tärkeää, että yrityksiä kannustetaan aktiivisen omistajuuden kautta toimimaan entistä vastuullisemmin, sillä yritysten toiminnalla on valtava vaikutus ympäristöön. Vaikka on hyvä, että kukin meistä lajittelee jätteitä, vielä suurempi vaikutus on sillä, miten yritykset hoitavat jätehuoltonsa. Kun asiakkaat haluavat sijoittaa rahastoihin, jotka valikoivat vastuullisesti toimivia yhtiöitä, on sillä yhteisesti iso vaikutus.

Teksti: Per Cornell  Kuvat: Peter Cederling

Julkaistu 09.08.2020