Talous

10 kysymystä ja vastausta edunvalvonta­valtuutuksesta

vanhemmpi nainen ja nourempi mies puhuu

Kun on terve ja kaikki asiat ovat hyvin, ei välttämättä tule miettineeksi, että terveydentila voi heiketä nopeastikin. Siksi voi olla perusteltua tehdä edunvalvontavaltakirja, vaikka mitään tarvetta sille ei vielä kokisi.

Kun valtuutuksen tekee, voi itse päättää ja nimetä luotetun henkilön, joka hoitaa asioita myöhemmin, jos itse ei siihen pysty. Private Banking -lakimiehet Emilie Lahtela ja Reima Metsäranta sanovatkin, ettei edunvalvontavaltuutusta voi koskaan tehdä liian aikaisin.

Emilie Lahtela ja Reima Metsäranta
Emilie Lahtela ja Reima Metsäranta

Kokosimme yhteen 10 asiakkailta tullutta kysymystä, joihin Emilie ja Reima vastaavat.

Pitääkö minun kertoa perillisilleni, että olen tehnyt edunvalvontavaltakirjan?

Ei tarvitse. Valtakirjan olemassaolosta on kuitenkin hyvä kertoa valtakirjassa nimetylle valtuutetulle, jotta hän osaa tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin valtakirjan voimaan saattamiseksi. Valtuutetun on myös hyvä tietää, missä alkuperäistä valtakirjaa säilytetään.

Voinko nimetä jonkun muun henkilön kuin varsinaisen valtuutetun edustamaan minua jossakin tietyssä, yksittäisessä tehtävässä?

Kyllä voit. Voit esimerkiksi määrätä toisen henkilön edustamaan sinua tietyn asunnon myynnissä. Joskus myös halutaan valtuuttaa yksi henkilö hoitamaan talousasioita ja toinen hoitamaan henkilökohtaisia, kuten terveydenhoitoon liittyviä, asioita. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei kaikkia asioita voi välttämättä luokitella suoraan tiettyyn ryhmään, ja siksi jokin toimenpide voi vaatia kummankin valtuutetun osallistumista.

Haluaisin valtuuttaa edustajakseni lapseni, mutta hän on vielä alaikäinen. Pitääkö valtuutetun olla täysi-ikäinen valtakirjan laatimishetkellä?

Valtuutettu voi olla alaikäinen edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä. Hänen on kuitenkin oltava täysi-ikäinen siinä vaiheessa, kun hän ryhtyy hoitamaan tehtäväänsä.

Pitääkö valtuutettujen henkilötunnukset merkitä edunvalvontavaltakirjaan?

Se ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa, koska valtuutetut on kyettävä yksilöimään. Jos henkilötunnus ei ole tiedossa, riittää, että valtakirjaan merkitään esimerkiksi valtuutetun nimi, syntymäpäivä ja mahdollinen sukulaissuhde.

Aiemmin tekemässäni edunvalvontavaltakirjassa on lueteltu kiinteistöjä, joista osa on myyty. Pitääkö minun tehdä uusi valtakirja?

Uutta valtakirjaa ei tarvitse tehdä. Kun kiinteistöt myydään, niitä koskeva yksilöintilauseke menettää merkityksensä, ja valtuutus voidaan saattaa voimaan muilta osin.

Yleensä kiinteistöjä ei myöskään tarvitse yksilöidä valtakirjaan esimerkiksi nimellä tai kiinteistötunnuksella, vaan riittää, että niitä koskeva edustusoikeus mainitaan valtakirjassa yleisesti.

Onko valtakirjassa mahdollista vaatia, että valtuutetun pitää tehdä selvitys toiminnastaan muille henkilöille?

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan mainita, kenellä on oikeus saada selvitys valtuutetun toiminnasta ja/tai kenen kanssa valtuutetulla on oikeus keskustella valtuuttajan asioista. Valtakirjassa voidaan myös velvoittaa valtuutettu raportoimaan toiminnastaan halutuille henkilöille.

Voiko valtuutettu myöhemmin kieltäytyä jatkamasta asiainhoitajana?

Kyllä, valtuutettu voi ottaa tehtävän vastaan, mutta tulla myöhemmin haluttomaksi tai kykenemättömäksi jatkamaan tehtävässä. Tällöin usein toissijainen valtuutettu hakee valtakirjan voimaansaattamista omalta osaltaan. Mikäli toissijaista valtuutettua ei ole nimetty, voi edunvalvonta siirtyä holhoustoimilain mukaiselle edunvalvojalle.

Katso webinaari aiheesta

Miten pankki toimii edunvalvontavaltuutuksen kanssa? Voiko asioinnissa olla jotain ongelmia?  

Kun holhousviranomainen on vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen, valtuutettu toimittaa vahvistuksen pankkiin. Pankki kirjaa tiedon edustusoikeudesta järjestelmiinsä, ja sen jälkeen valtuutettu on lähtökohtaisesti oikeutettu hoitamaan pankkiasioita samalla tavalla kuin valtuuttaja itse. Hän voi esimerkiksi saada valtuuttajan tilit näkyviin omaan verkkopankkiinsa.

Pankkiasiointia voi hankaloittaa esimerkiksi se, että valtakirjassa on rajoitettu valtuutetun oikeuksia tai niistä on määrätty hyvin yksityiskohtaisesti.

Entä jos en enää ole henkisesti kunnossa antamaan valtuutusta?

Edunvalvontavaltakirjaa ei voida tehdä, jos valtuuttaja ei kykene riittävällä tavalla ymmärtämään valtakirjan merkitystä ja sisältöä. Tällöin kyseeseen voi tulla holhoustoimilain mukainen edunvalvonta.

Voiko joku läheinen vaatia, että minulle määrätään edunvalvoja?

Kuka tahansa voi tehdä holhousviranomaiselle ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Sen jälkeen viranomainen voi tutkia, onko edunvalvonnalle todellista tarvetta.

Kiinnostaako sinua edunvalvontavaltuutuksen tekeminen?

Muistathan, että Nordea Private Bankingin lakimiestiimi on käytettävissäsi. Ota yhteyttä Private Banking -lakimiehiin oman sijoitusjohtajasi kautta.


Lue myös aikaisemmin julkaistu artikkeli edunvalvontavaltuuksesta

Julkaistu 01.04.2021